Mentoring manager

Autoocupació

Fins el 16/04/2024


SALARI: 20.420,86€ bruts anuals x 12 pagues.

A. Dades de l’Empresa

 • Nom: Autoocupació
 • Sector: Consultoria i formació
 • Activitat: Serveis de suport a la creació d’empreses i a la inserció laboral.
 • Nº de treballadors: 50-100
 • Adreça: Carrer Vallespir 189-191 Barcelona 08014
 • Telèfon: 93 490 88 60

B. Dades de l’Oferta

Plaça vacant: Mentoring manager.

Descripció:

 • Autoocupació és una fundació que ajuda a les persones a desenvolupar-se professionalment i a exercir la seva vocació, mitjançant la creació d’una empresa i/o el treball per compte aliena.
 • El nostre lema és Soc el que vull ser.
 • En el marc del procés de creixement de la Fndació, volem incorporar una persona com a mentoring manager.
 • El servei de Mentoring és un programa de voluntariat en que professionals amb experiència ajuden a persones emprenedores, treballadores autònomes i responsables de microempreses que ja han posat en marxa una empresa i necessiten
  acompanyament per a donar continuïtat als seus negocis i per a consolidar-los. Les persones mentores son persones empresàries, professionals i directives, que assumeixen el compromís de compartir el seu temps i la seva experiència, sense esperar res a canvi. El programa és obert a tots els col·lectius i sectors.
 • El mentoring manager és la persona que s’encarrega de fer possible la posada en marxa de les relacions de mentoring entre les persones voluntàries i les emprenedores, i vetlla pel bon funcionament cada procés, fent-ne un seguiment i avaluant-ne els resultats.

Funcions:

 • Realització d’entrevistes de selecció de possibles persones mentores i empreses beneficiàries.
 • Realització de sessions informatives i accions formatives de mentoring.
 • Elecció de les parelles mentor/a-emprenedor/a.
 • Gestió de les reunions de presentació de les persones mentores i emprenedores.
 • Seguiment i avaluació de les relacions de mentoring.
 • Suport en la comunicació i difusió del programa.
 • Gestió dels programes informàtics del servei de mentoring.
 • Gestió del contacte amb les entitats col·laboradores del programa.
 • Participació en l’organització i realització d’esdeveniments (networkings i fires).

C. Requisits de la persona candidata

Formació: Grau en Administració d’Empreses, Economia, Psicologia o similars.

Experiència: Es valorarà experiència i/o formació específica en activitats d’assessorament, consultoria i formació, especialment en les següents àrees: emprenedoria, gestió de recursos humans, coaching, PNL, mentoring.

Competències:

Competències transversals:

 • Parlar en públic i habilitats comunicatives.
 • Habilitats comercials i orientació al client.
 • Coaching (orientació).
 • Gestió emocional.
 • Habilitats didàctiques.
 • Flexibilitat i adaptació al canvi.
 • Responsabilitat i empatia.
 • Treball en equip, cooperació i autonomia.
 • Planificació i organització.

Competències lingüístiques:

 • Català i castellà (Nivell C1).
 • Anglès nivell B.2.1 (First). Desitjable.

Competències digitals:

 • Coneixements avançats en paquet Office.
 • Coneixements en Salesforce. Desitjable.
 • Coneixements i maneig de les xarxes socials. Desitjable.

Observacions: Busquem una persona professional i amb interès pel món de l’emprenedoria, la formació i les relacions interpersonals. La persona candidata s’incorporarà a un equip amb molta empenta compromès amb la generació d’impacte
social, fomentant l’ocupabilitat a través de l’autoocupació i de l’economia social.

Incorporació: Immediata.
Localització centre de treball: Barcelona.

D. Persona de Contacte

 • Nom: Cristina Pulido
 • Càrrec: Responsable de RRHH
 • Correu electrònic: rrhh@autoocupacio.org
Skip to content