Investigador/a qualitatiu/va en ciències socials, àmbit drogues

Episteme Investigació i intervenció social

Fins el 11/09/2023


SALARI: Segons conveni estatal d’Acció Social a Categoria I: 1.948 euros bruts al mes amb pagues prorratejades. El sou s’augmentarà en funció de la capacitat de gestionar integralment projecte d’avaluació i/o recerca.

Entitat: Episteme Investigació i intervenció social www.epistemesocial.org és una entitat sense ànim de lucre d’àmbit estatal. La seva principal activitat és la realització de projectes de recerca, avaluació i intervenció,
especialment en l’àmbit de les drogues. Episteme està format per professionals de les Ciències Socials. En aquest moment necessitem incorporar una persona per a tasques de recerca i avaluació quantitativa en projectes en
l’àmbit de les drogues.

Tipus de contracte: Indefinit. Període de prova de sis mesos tal com estableix el Conveni estatal d’Acció Social.

Jornada: completa.

Horari: de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 18:00h.
Vacants: 1 vacant d’investigador/a / avaluador/a en metodologia qualitativa.
Modalitat: Principalment teletreball. Tot i que, seran necessaris desplaçaments a Barcelona per a reunions i formacions presencials. Per això la persona seleccionada és ideal que resideixi a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Descripció: feina d’investigadora i avaluadora de programes socials, especialitat metodologia qualitativa.

Requisits:

 • Dedicació exclusiva a aquesta feina.
 • Carnet de conduir B.
 • Titulació universitària en Ciències Socials.
 • Capacitat estructural per a realitzar teletreball.
 • Domini dels mètodes i tècniques de recerca qualitativa.
 • Excel·lent domini d’anglès i català tant escrit com oral.
 • Experiència i habilitat per gestionar integralment (disseny, gestió del treball de camp, anàlisi de dades, presentació de resultats i redacció d’informe) una avaluació o recerca qualitativa.
 • Cerca, anàlisi i gestió de recursos bibliogràfics.
 • Domini absolut de les eines ofimàtiques bàsiques.
 • Excel·lent domini de l’Excel i el Word.
 • Capacitat de treball autònom i resolució de problemes.
 • Capacitat d’escriptura de manera clara i concisa.
 • Coneixement de l’àmbit de les drogues i les addiccions.

Valorarem:

 • Doctorat finalitzat.
 • Domini excel·lent de software d’anàlisi de dades quantitatives (STATA, R o SPSS).
 • Coneixements en recerca quantitativa.
 • Experiència en avaluació quantitativa de projectes/programes socials.
 • Experiència amb perspectiva de gènere.
 • Experiència en recerca i avaluació desvinculada del context universitari.
 • Experiència en la recerca i avaluació en l’àmbit de drogues.
 • Publicacions en l’àmbit de les ciències socials en general, i de les drogues en particular.
 • Eines gràfiques de recerca quantitativa i qualitativa.
 • Publicacions.
 • Domini de diferents eines digitals.

Aplicació:

 • CV sense fotografia fins a deu pàgines, en la mesura del possible amb els links als projectes que s’ha participat.
 • Nota biogràfica d’una pàgina. Carta de motivació d’una pàgina.

Procés de selecció: Enviar la documentació a info@episteme.cat. Fins el dilluns 11 de setembre de 2023 a les 9:00h. A partir d’aquesta data les persones seleccionades seran entrevistades via telemàtica. Les persones descartades rebran un correu electrònic notificant aquesta situació i els hi facilitarem la informació segons la llei de protecció de dades de tractament de dades personals.

 

Skip to content