Interventors/es en medi obert i oci nocturn a Castelldefels

Fundació Pere Tarrés

Respondre el formulari

Fins el 08/06/2023


SALARI: No especificat.

Ubicació Castelldefels (Espanya) / Vacants 2

Resum

Per la Fundació Pere Tarrés, l’espai públic és l’espai de trobada de tota la comunitat. Els serveis d’intervenció per la convivència a l’espai públic tenen per objectiu garantir que totes les persones membres de la comunitat puguin fer ús dels espais comuns, sota un sistema de convivència pacífica i inclusiva, on tothom, incloent evidentment infants i adolescents puguin ser-hi present.

Es per això que actualment estem cercant 2 interventors/es per cobrir el nostre servei de Intervenció del espai públic a Castelldefels.

Quines seran les teves funcions?

 • Garantir el coneixement i la informació dels conflictes de convivència emergents al territori, principalment en l’espai públic en franges nocturnes en les noves dimensions del conflicte: adolescents i joves, interculturalitat, violència per crisi econòmica, etc.
 • Possibilitar el coneixement i treball mutu de les parts actives en el conflicte, afavorint la implicació de la comunitat i de tots els agents socials per la resolució del conflicte, tot treballant per la corresponsabilització.
 • Orientar la intervenció a detectar, recollir, treballar i canalitzar les demandes municipals i les informacions veïnals que fan referència a situacions de conflicte en les franges nocturnes.

Que es el que podem oferir-te?

 • Jornada de 12,5h setmanals.
 • Horari: Divendres i Dissabte 21h a 02h (2,5h a la tarde a escollir)
 • Temporalitat: del 02 de juny al 28 de juliol i del 1 de setembre fins al 28 d’octubre.
 • Formar part d’un projecte que treballa la coresponsabilitat entre la comunitat i el veïnatge mitjançant el disseny d’intervencions orientades a generar empatia; treballa sobre el discurs estructurant les idees claus respecte el conflicte i incorporar la visió que permeti posar el bé comú en el centre de la intervenció.

Requisits
Quins són els requisits?

 • Formació de l’àmbit social.
 • Experiència i formació en intervenció en resolució de conflictes o intervenció psicosocial.
 • Habilitats comunicatives.
 • Alt nivell de català parlat i escrit.
Ves al contingut