Integrador/a Social

Fundació Mambré

Fins el 11/10/2022


SALARI:

LLOC DE TREBALL – INTEGRADOR/A SOCIAL per a programes d’habitatge destinats a persones en situació de sensellar

FUNCIONS BÀSIQUES DEL LLOC DE TREBALL

 • Atenció a les persones en l’àmbit de l’allotjament on resideixen. Suport en les activitats ordinàries de cura personal i de l’habitatge, i en el manteniment de la convivència.
 • Organitzar el funcionament dels habitatges (neteja,  manteniment, compres,…) per tal de garantir que es manté el nivell de qualitat residencial establert.
 • Vetllar pel correcte manteniment dels habitatges.
 • Mediació en conflictes.
 • Coordinació amb els referent socials de les entitats que els deriven.

COMPETÈNCIES PERSONALS 

 • Empatia.
 • Escolta activa.
 • Caràcter metòdic i organitzat.
 • Habilitats en les relacions interpersonals.
 • Autoconfiança  i autocontrol.
 • Adaptabilitat i flexibilitat.
 • Capacitat per treballar de forma autònoma i per coordinar-se amb la resta de l’equip.
 • Capacitat de presa de decisió.

COMPETÈNCIES TÈCNIC – PROFESSIONALS 

 • CFGS en integració social o equivalent.
 • Es valorarà experiència laboral en atenció al sensellarisme.
 • Ofimàtica a nivell d’usuari.
 • Nivell alt de català i castellà, tant escrit com parlat.

Jornada: 25h/setmanals.

Horari: de dilluns a divendres (repartit en 3 matins i 2 tardes).

Salari: segons conveni d’acció social.

Incorporació: inici contracte el 17/10/2022 però necessitaríem disponibilitat la setmana del 10/10 per transferir de tasques.

S’integrarà dins l’equip de la Fundació Mambré www.fundaciomambre.org però el seu lloc de treball serà al Projecte Enllaç ubicat a Badalona.

Skip to content