Integrador/a social pel centre obert

Fundació Comtal

Enviar CV a seleccio@comtal.org

Fins el 15/09/2023


SALARI: 13.175 € bruts anuals (en 14 pagues).

Perfil general i funcions:

 • Assumpció de la missió de l’entitat.
 • Atenció directa als usuaris/es.
 • Acompanyament/complementació de la feina de l’educador/a
 • Suport tècnic i vetllar per una correcta integració de l’equip de voluntariat i/o persones en pràctiques en la dinàmica de cada grup.
 • Col·laboració conjuntament amb l’educador/a referent per complimentar les eines específiques de treball.
 • Preparar i realitzar l’avaluació periòdica del grau d’assoliment dels objectius, proposant i modificant les estratègies i metodologies, si s’escau, per adequar-les a la realitat específica dels i les destinatàries.
 • Vetllar pel bon sistema i ús de la documentació referent al sistema de qualitat.
 • Assistir a les coordinacions internes.
 • Acomplir amb les hores d’intervenció directa.
 • Participació en l’avaluació periòdica del grau d’assoliment dels objectius, proposant i modificant les estratègies i metodologies, si s’escau, per adequar-les a la realitat específica dels i les destinatàries.
 • Elaboració de materials.
 • Capacitat per presentar noves propostes.

Perfil Específic:

 • CFGS/ CFGM, FP o formació superior en l’àmbit de les ciències socials i de l’educació.
 • De 1 a 2 anys d’experiència prèvia en lloc semblant o formació específica en l’àmbit.

Formació Complementària:

 • Informàtica, plataformes digitals i xarxes.
 • Domini escrit i parlat del català i del castellà. Nivell B2 desitjable d’anglès.
 • Formació complementària en l’àmbit del lleure (monitor/a i/o direcció de lleure).
Ves al contingut