Integrador/a Social pel Centre Obert Infantil al barri del Raval (Barcelona)

Casal dels infants

Fins el 23/05/2024


SALARI: 1.162,45 € bruts mensuals x 12 pagues.

Formació

 • Cicle formatiu de Grau Superior acabat en Integració Social.
 • Amb títol de monitor/a i/o director/a d’activitats de lleure.

Competències

 • Capacitat per fer plans de treball individualitzats amb infants i famílies.
 • Capacitat de dissenyar i programar activitats de lleure.
 • Capacitat d’atenció socioeducativa individual, grupal i de les famílies.
 • Dinamisme, flexibilitat i empatia.
 • Capacitat de coordinar equips de voluntariat i estudiants en pràctiques.

Experiència i requeriments

 • Experiència de treball socioeducatiu i de lleure amb infants.
 • Experiència en treball amb població en risc.
 • Experiència en l’elaboració, aplicació i avaluació de plans de treball amb famílies i infants en situació de vulnerabilitat i/o risc social.
 • Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C).

Feina

 • Seguiment del procés socioeducatiu dels infants del Centre Obert amb el suport i supervisió de la responsable de projecte.
 • Participar en el disseny de la programació, realització i en l’avaluació de les activitats de grups d’infants de 8 a 10 anys.
 • Atenció grupal i individual.
 • Dinamització de grups d’infants de 8 a 10 anys i de les seves famílies.
 • Coordinació i animació de l’equip de voluntaris i estudiants en pràctiques.
 • Manteniment i gestió dels materials i espais del projecte.

HORARI 25 hores de dilluns a divendres en horari de tarda, puntualment treball en caps de setmana amb compensació en còmput anual d’hores. Activitats en vacances escolars (casals i colònies).

INCORPORACIÓ immediata.

TIPUS DE CONTRACTACIÓ contracte indefinit.

ALTRES Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.

Skip to content