Integrador/a social equip de suplències (estable)

Sant Joan de Déu Serveis Socials

Fins el 24/07/2023


SALARI: 1.550,34 € mensuals.

Funcions: 

 • Acompanyar a les persones ateses en les seves necessitats i fortaleses i en el seu procés de recuperació personal durant la seva estada en el centre.
 • Gestionar els diferents serveis en els centres que facilitin les necessitats bàsiques a les persones ateses.
 • Promoure actuacions que millorin les capacitats i la participació de la persona atesa, així com la seva normalització en la comunitat.
 • Garantir una atenció integral als residents dels quals sigui referent, alineada amb la missió i visió institucional.
 • Realitzar les gestions necessàries internes/externes per a realitzar un acompanyament integral a les persones ateses, així com totes les gestions administratives que es requereixi en el lloc de treball.
 • Donar suport a tot l’equip davant possibles situacions de crisis o conflictes.
 • Coordinar-se i treballar en equip amb tot el personal per a oferir una atenció integral a la persona atesa i garantir el model propi d’acompanyament de SJD SS.
 • Participar de les reunions d’equip, aportant el coneixement i l’experiència des de l’acompanyament social que es pugui realitzar en el lloc de treball. Col.laborar en la difusió d’activitats del centre, en coordinació amb  educador/a social.
 • Realitzar i mantenir actualitzada tota la part documental i de registres.

Requisits: 

 • Formació General: CFGS Integració social
 • Formació Específica:
 • Coneixements sobre l’àmbit de l’exclusió social. Es valorarà el coneixement del col·lectiu de les persones sense llar.
 • Formació en tècniques d’abordatge en situacions de conflicte o similar.
 • Formació en habilitats socials i comunicatives.
 • Nivell avançat en Ofimàtica, Windows, Internet.
Skip to content