Integrador/a Social – Corretorns

Fundació Tallers

Fins el 13/12/2022


SALARI: No especificat.

Estudis mínims

 • Cicle Formatiu Grau Superior – Tècnic Superior en Integració Social.

Experiència mínima

 • 1 any.

Idiomes requerits

 • Espanyol.
 • Català.

Requisits mínims

 • CFGS Tècnic en Integració Social.
 • Certificat de delictes de Naturalesa Sexual.
 • Experiència mínima d’1 any en l’àmbit.

Requisits desitjats

 • Es valorarà experiència en serveis de salut mental, discapacitat o de la xarxa d’atenció a persones en situació de sense llar.

Descripció

 • Benvinguts al Grup Sant Pere Claver, entitats amb compromís social. Amb 75 anys d’experiència i més de 750 treballadors, donem cobertura íntegra a les necessitats de les persones amb discapacitat.
 • El Centre de Reinserció Social Cal Muns, és un centre social especialitzat d’acolliment residencial temporal que atén a persones en situació sense llar que tenen un diagnòstic en salut mental. Actualment disposa de 45 places destinades a homes i dones entre 18 i 64 anys.

Les tasques es durien a terme:

 • Acompanyar als/les usuaris/es en les activitats de la vida diària.
 • Vetllar pel bon descans nocturn dels residents.
 • Col·laborar amb la programació i execució del programa d’activitats dins del centre.
 • Implementar les accions socioeducatives oportuns per aconseguir els objectius establerts al pla individual de treball dels usuaris/es.
 • Col·laborar amb la resta de l’equip educatiu en la recollida d’informació al voltant dels usuaris amb l’objectiu d’establir un pla de treball individual de cada usuari.
 • Administrar medicaments per via oral i tòpica ja prescrits i preparats amb la supervisió de l’equip sanitari.
 • Emplenar registres i documentació propis de les intervencions efectuades amb cada persona usuària.

Rol de corretorns: data inici 12 de desembre 2022/data fi 6 de gener 2023 (amb possibilitat de continuïtat)
Torn de matí: 7h a 15:15h.
Torn de tarda: 15h a 23:15h.
Torn de nit: 23h a 7:15h.

Correu: andrea.marin@fundaciotallers.org / Data límit 13/12/2022 / Concepte: Integrador/a Social – Corretorns

 

Skip to content