Integrador/a social – delegació de Catalunya

CEAR

Fins el 31/07/2023


SALARI: 23.112,25 € bruts anuals. Segons conveni propi de CEAR.

Resum

Objectiu del lloc

Realitzar activitats de suport als/les tècnics/ques d’integració i intervenció social dels centres i dispositius de la Delegació i promoure la participació en activitats de lleure, especialment davant d’absències dels equips assignats a cada dispositiu, per tal de potenciar-ne la autonomia, la dignitat, el benestar i la inclusió de les persones beneficiàries del Programa. En dependència directa del/de la Responsable Territorial de l’àrea.

Funcions principals

 • Atendre de manera individual i/o grupal les persones usuàries de CEAR.
 • Informar i orientar els/les usuaris/àries sobre recursos socials.
 • Formular, elaborar i fer seguiment d’itineraris integrals d’intervenció social.
 • Vetllar per la convivència als dispositius/centres d’acollida: mediació en situació de conflicte als pisos.
 • Comprovar el correcte ordre i la neteja dels centres.
 • Derivar les persones d’acolliment a recursos interns i externs de l’entitat.
 • Proposar, gestionar i executar intervencions de lleure i lleure grupal i individual.
 • Donar suport a la realització dels informes socials del vostre equip de dispositiu.
 • Elaborar la documentació necessària per a la gestió del Programa.
 • Participar a xarxes, activitats comunitàries, jornades, etc. vinculades als objectius de l’entitat.
 • Acompanyar les persones d’acolliment a entitats i organismes.
 • Resoldre la gestió administrativa i documental dels programes que se li assignin.
 • Registrar informació a la base de dades interna de CEAR i a qualsevol altra base de dades dependent de la gestió dels programes que tingui assignats.
 • Realitzar accions d’incidència en consonància amb la línia estratègica de l’entitat.
 • Gestionar i donar suport a l’equip voluntari de la vostra àrea d’intervenció.
 • Donar suport als diferents dispositius en les tasques del grup professional quan es requereixi, en funció de vacances, baixes o reforç relacionat amb activitats de contextualització i d’oci.
 • Realitzar el seguiment pel que fa al correcte ordre i presentació de documentació relacionada amb activitats de contextualització i lleure.

Requisits

Competències professionals requerides    

 • Compromís.
 • Treball en equip.
 • Planificació i organització.
 • Capacitat d’anàlisi.
 • Capacitat de negociació i mediació.
 • Capacitat relacional i de comunicació.
 • Capacitat de resiliència.

Formació

 • Formació Professional en Integració Social, Animació Sociocultural o similar, o formació acadèmica equivalent.
 • Formació en mediació social i intercultural.
 • Idiomes: anglès i/o francès i/o àrab.
 • Maneig d’eines incloses al paquet Office (Excel, Word).

Experiència

 • Experiència mínima de 2 anys en intervenció social.
 • Experiència amb col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat (salut mental, violència de gènere, addiccions, etc.).
 • Experiència en acolliment i primera atenció social.

Es valorarà

 • Màster o postgrau en matèries relacionades amb l’asil i la migració o serveis socials.
 • Haver format part de CEAR en qualitat de persona voluntària o treballadora.
 • Formació en salut mental i discapacitat.
 • Carnet de conduir.
 • Certificat de discapacitat igual o superior al 33%
 • Formació en Igualtat de Gènere.

S’ofereix

 • Horari d’ 11:00h a 18:00h de dilluns a divendres
 • Contracte indefinit.
 • 25 dies feiners de vacances + 5 dies d’AP.
 • Localització: Disponibilitat per treballar a les poblacions següents: Barcelona, ​​Sabadell, Sant Boi, Cerdanyola del Vallès, Reus.
Skip to content