Informador@

Centre Cívic La Cadena - Unió d’entitats de la Marina (entitat gestora)

Enviar CV a ccgestora@gmail.com

Fins el 03/11/2023


SALARI: Segons Conveni del lleure: 1.139,45€ mensuals bruts (pagues prorratejades).

La Unió d’Entitats de la Marina cerca un/a informador@ amb perfil d’imatge i so pel Centre Cívic La Cadena.

Horari

 • De dilluns a divendres de 16h a 21h, per cobrir taulell d’Informació. Dissabtes quinzenalment de 9h a 14h. I reunions d’equip de 14h a 16h quinzenalment.
 • Jornada parcial: 30 hores setmanals.
 • Disponibilitat i flexibilitat horària per atendre activitats i necessitats del projecte.

Funcions

 • Obertura i tancament del Centre.
 • Atenció a les persones usuàries de l’equipament (via presencial, telefònica i correu electrònic).
 • Manteniment de base de dades del centre cívic.
 • Gestió inscripcions i pagaments.
 • Suport en tasques d’administració i organització interna.
 • Adequació i control de sales i preparació de materials, segons necessitats activitats.
 • Recull i introducció d’indicadors d’avaluació.
 • Suport coordinació calendari activitats i cessions espai del centre.
 • Suport a la gestió d’espais, control disponibilitats i coordinació necessitats i materials.
 • Atendre les propostes i demandes d’activitats per part de les persones usuàries i entitats.
 • Suport en l’organització i la producció d’activitats i projectes dels equipaments.
 • Assistència a espectacles programats: venda entrades, control accessos, preparació sales i recollida, realització de fotografies i vídeos durant l’esdeveniment i regidoria d’espectacles.
 • Creació del butlletí mensual electrònic.
 • Creació cartells, banners i altres elements gràfics per XXSS i pàgina web del centre.
 • Gestió i redacció de continguts pàgina web del CC. I gestió de la difusió a través de xarxes socials.
 • Coordinació de la difusió.
 • Adaptació elements gràfics a formats pantalles dinàmiques.
 • Gestió del correu electrònic d’informació del centre.
 • Relació amb els talleristes i preparació dels llistats, material….
 • Participació en la dinàmica del centre i coordinació amb la resta de l’equip.

Requisits

 • Experiència en tasques d’atenció al públic.
 • Formació relacionada amb el lloc de feina.
 • Capacitat d’organització, d’iniciativa, autonomia i resolució.
 • Experiència i capacitat de treball en equip, en clau col·laborativa.
 • Domini català i castellà, parlats i escrits.
 • Actitud proactiva i dinàmica; caràcter afable i empàtic.
 • Coneixements eines informàtiques (Paquet Office, correu electrònic).
 • Experiència i coneixement en comunicació de projectes socioculturals i comunitaris.
 • Experiència i coneixement en: gestió de xarxes socials, gestors de continguts, programari de disseny gràfic com InDesign i Photoshop.
 • Habilitats socials, relacionals i de mediació.

Es valorarà

 • Conèixer el teixit associatiu de la Marina i l’entorn dels centres.
 • Experiència en treball sociocultural.
 • Relació amb el món associatiu.
 • Coneixements edició de vídeo i d’imatge.
 • Coneixement del funcionament de les eines pròpies de gestió dels Centres Cívics.

Condicions

 • Jornada parcial: 30 hores setmanals.
 • Tipologia de contracte: interí per substitució.
 • Categoria: informador/a.
 • Cobertura per excedència fins el 31 de maig del 2024. Amb possibilitat de pròrroga.
 • Incorporació immediata.
 • Període de prova: 1 mes.

Si us interessa l’oferta de treball, envieu els vostres CV i una carta de motivació a ccgestora@gmail.com

Cal indicar assumpte: Oferta informació CC La Cadena.

Data límit del 3 de novembre 2023 a les 14 h.

Skip to content