Informador/a (Centre cultural Casa Orlandai)

ASSOCIACIÓ CULTURAL CASA ORLANDAI

Respondre el formulari

Fins el 11/09/2023


SALARI: 11.535,58€ brut anual (segons conveni)

L’Associació Cultural Casa Orlandai (ACCO) és una plataforma d’entitats i veïnat de Sarrià que gestiona el centre cívic Casa Orlandai. Així doncs, la Casa Orlandai és un centre cultural de gestió comunitària que fomenta l’art i la creativitat, la convivència basada en el diàleg i el respecte i la transformació social per a la construcció d’una societat més justa. La cultura és la seva eina i l’objectiu és fer de Sarrià un barri més crític i cívic.

Objecte de la convocatòria

L’Associació Cultural Casa Orlandai (ACCO) obre la següent convocatòria l’objecte de la qual és la selecció i contractació d’un/a informador/a d’incorporació estable en l’equip.

Funcions
● Informar els usuaris sobre l’oferta del mateix equipament així com de la resta de serveis i equipaments del Districte.
● Oferir atenció presencial, telefònica i gestió del correu electrònic.
● Vetllar per l’aplicació de la normativa i el bon ús del centre, i pel bon funcionament de la comunicació interna, assegurant l’ús adequat dels canals i vies de comunicació.
● Endreçar i actualitzar els cartells i fulletons distribuïts als diferents espais disponibles.
● Donar suport als tallers i activitats, tant pel que fa a l’organització i seguiment del programa, l’atenció als i les talleristes, com a la realització d’inscripcions, seguint indicacions dels tècnics referents.
● Controlar i derivar incidències d’espai físic de la Casa.
● Revisar i mantenir l’ordre de les sales, vestíbuls i la resta d’instal·lacions, inclòs magatzem.
● Donar suport a la resta de departaments/companys en totes les funcions necessàries, control d’accessos, regidoria d’actes, tasques administratives, etc.
● Responsable d’obertura i tancament del centre dins el seu torn.

Altres funcions transversals
● Implicació en el projecte de l’ACCO.
● Seguiment dels indicadors i participació en l’elaboració de les memòries requerides.
● Assistència a les reunions de l’equip tècnic i a les comissions que ho requereixen.
● Seguiment del pla estratègic: línies de programació, comunicació, gènere, sostenibilitat…
● Vetllar pel bon ús i manteniment de les instal·lacions.

Requisits
Indispensable:
● Nivell C de català.
● Orientació a l’usuari.
● Actitud proactiva, flexible i dinàmica.
● Disponibilitat i flexibilitat horària durant els actes destacats de la Casa i dies festius segons calendari d’activitats.
● Domini dels aplicatius de l’ICUB de gestió d’espais i d’inscripcions a activitats.

Es valorarà
● Experiència en tasques de recepció i atenció a l’usuari, preferiblement en entorns associatius.
● Coneixement del territori i del teixit associatiu de Sarrià.
● Vinculació amb projectes socioculturals i processos comunitaris.
● Capacitat d’iniciativa i de treball en equip.

Condicions generals
● Tipus de contracte: Indefinit inicial, amb un període de prova de 2 mesos.
● Jornada parcial: 25 hores setmanals.
● Horari: de dilluns a divendres, i dissabtes alterns, dins l’horari d’atenció al públic del centre. De dilluns a divendres en torn de tarda (17-21:30 h), i dissabtes alterns matí i tarda (10-14 i de 16-20 h descans setmanal de 48 h).
● Retribució: 11.535,58€ brut anual (segons conveni)
● Categoria: Informador/a. Grup IV. Personal d’atenció al públic del Conveni del Lleure Socioeducatiu de Catalunya.
● Data d’incorporació: a partir del 26/9/2023
● Lloc de treball: C.C. Casa Orlandai C/Jaume Piquet 23. 08017 Barcelona.
● Disponibilitat i flexibilitat horària. El programa cultural inclou algunes activitats en horari nocturn i en dies festius.

Presentació de sol·licituds
És requisit obligatori que les persones interessades en participar en aquesta convocatòria omplin el formulari que es troba al web de Casa Orlandai: https://casaorlandai.cat/lassociacio/convocatories/
Per tal de garantir la igualtat d’oportunitats en el procés de selecció, els candidats hauran d’adjuntar al formulari la documentació que se sol·licita en el següent format:
● Una primera pàgina de carta de presentació i explicant les motivacions i perquè es considera candidat/a òptim/a per aquesta convocatòria.
● El currículum de (màxim) una pàgina.
● Format: La carta i el CV hauran de tenir format PDF.

Les candidatures que no segueixin aquest canal de presentació (web de Casa Orlandai) i no compleixin amb aquests requisits no seran incloses en el procés de selecció.
La persona seleccionada haurà de presentar originals que acreditin els mèrits descrits al currículum.
Per qualsevol dubte o aclariment durant el procés, podeu fer-ho per correu electrònic, adreceu-vos a rrhh@casaorlandai.cat
No s’acceptaran sol·licituds rebudes amb posterioritat a la data 11/9/2023 a les 23:59 hores.

Més informació

Ves al contingut