Great friends del Programa Speak Up (monitors/es)

Fundació Pere Tarrés

Respondre el formulari

Fins el 25/12/2023


SALARI: No especificat.

Ubicació Barcelona (Espanya) / Vacants 6

Resum

La Fundació Pere Tarrés cerca monitors/es pel programa educatiu d’ anglès “Speak up” del Consorci d’Educació de Barcelona. Tindrà lloc en centres escolars de Barcelona durant el curs 2023-2024.

Les funcions són:

 • Fomentar l’ús de l’anglès com a llengua de comunicació a les sessions de treball amb 10 alumnes.
 • Controlar l’assistència setmanal de l’alumnat. Fer el seguiment de les tasques que realitzin en l’estona de treball.
 • Comunicar-se amb els especialistes d’anglès de l’Institut per tal de conèixer les necessitats de l’alumnat i la seva evolució.
 • Mantenir la comunicació periòdica amb el professorat assessor de l’EOI Barcelona Drassanes per tal de seguir el programa d’activitats preparat i fer el seguiment i avaluació de la seva implementació.
 • Realitzar els informes de seguiment de l’alumnat i assistir a les reunions de seguiment amb el professorat.
 • Participar a les sessions de formació organitzades pel programa.
 • Participar a les reunions de coordinació i de preparació d’equip de “great friends” i amb els centres.
 • Organitzar els materials i suports didàctics. Organitzar i elaborar materials i activitats en anglès que afavoreixin l’ús oral de la llengua.
 • Actuar com a referent lingüístic per a l’alumnat ajudant-lo a reforçar l’oralitat en anglès.
 • Oferir suport a la conversa en llengua anglesa reforçant el treball oral realitzat a l’aula.

Condicions:

 • Incorporació: Immediata.
 • Jornada: 8 hores setmanals.
 • Horari: Dilluns a dijous de 16h a 18h.
 • Temporalitat: fins al 14 de juny.

Requisits

 • Haver tingut experiència prèvia com a “Great Friend” o haver realitzat tasques similars (professor/a d’anglès).
 • Graduat/da o estudiant universitari/a mínim de tercer grau.
 • Català nivell avançat
 • Acreditar un nivell B2 d’anglès del MCER (Marc Comú Europeu de Referència) o equivalent (First certificate), mitjançant certificat oficial o entrevista a l’EOI Barcelona Drassanes.
 • En tots els casos, participar en una entrevista oral el dia i lloc que s’especifiqui amb el professorat assessor de l’EOI Barcelona Drassanes.

 

Skip to content