Gestió econòmica i comptable de l’entitat i recerca i seguiment de finançament

La Troca: escola comunitària de persones adultes

Fins el 06/07/2023


SALARI: 2.011 € bruts mensuals (12 pagues).

Busquem una persona que assumeixi tasques de gestió econòmica i de comptabilitat de l’entitat. La persona a incorporar també haurà de redactar i presentar projectes a convocatòries de subvencions públiques, a més de fer el seguiment, control i justificació.

FUNCIONS:

 • Control i seguiment de les diferents fases dels processos de gestió de finançament públic i privat (informes de seguiment, memòries, elaboració de sol·licituds, reformulacions, requeriments, justificacions).
 • Recerca de noves vies de finançament públic.
 • Elaboració del pressupost de l’entitat i seguiment de la tresoreria.
 • Coordinació amb la gestoria per al seguiment comptable i la presentació de documents fiscals.
 • Suport en l’elaboració de les memòries i informes de l’entitat.
 • Participació a les reunions setmanals de l’equip i a les assemblees mensuals del grup motor.

PERFIL/REQUISITS:

 • Experiència professional en gestió econòmica/financera de projectes i subvencions públiques i en general d’entitats socials (comptabilitat, tresoreria, pressupostos, RRHH).
 • Titulació en l’àmbit de l’economia.
 • Nivell alt de català.

Es valorarà:

 • Experiència i/o trajectòria associativa o en el tercer sector.
 • Nivell alt d’anglès.

CONDICIONS LABORALS:

 • Contracte de substitució per permís de maternitat.
 • Incorporació: setembre de 2023.
 • Jornada laboral: 31 hores setmanals principalment de matins i una tarda, amb flexibilitat horària i possibilitat de treballar a distància a convenir.
Skip to content