Gestió Administrativa de Projectes

Fundació Salut i Comunitat

Fins el 10/05/2023


SALARI: 1.719,94€ x 12 pagues.

Lloc de treball: Gestió Administrativa de Projectes
Centre de treball: Programa NEXT DIVERSITAT

El programa té la finalitat d’elaborar i desenvolupar projectes integrats d’acompanyament a la inserció laboral de col·lectius en situació vulnerable i de gestió de la diversitat a les empreses. A través de la implementació d’Itineraris Personalitzats adreçats a les persones participants i del Plans de Diversitat adreçats a les Pimes, s’espera fomentar la contractació d’aquestes persones participants i facilitar d’aquesta manera la seva inserció laboral.
L’objectiu del programa és millorar l’accés a l’ocupació i les condicions de vida de persones en situació de vulnerabilitat mitjançant l’orientació i la formació, però també a través del desenvolupament de plans de diversitat en Pimes.
Definició del lloc: el rol d’aquesta posició és organitzar, gestionar, planificar, processar informació i realitzar tasques administratives, d’atenció al públic i de suport al projecte i a la direcció de programes d’inserció sociolaboral.

Funcions i responsabilitats del lloc:

• Atenció telefònica i presencial a participants (recepció i acollida)
• Tramitació de documentació.
• Introducció de dades en base de dades pròpia del programa.
• Suport en la gestió, anàlisi i explotació de dades internes i externes.
• Elaboració d’informes.
• Gestió d’eines per a seguiment de projectes: cronograma, pla d’acció, definició d’objectius, d’eines de seguiment, eines de coordinació d’equip.
• Anàlisi i seguiment d’indicadors.
• Seguiment de terminis clau de programa.
• Suport en el seguiment de pressupost i comptabilitat analítica.
• Suport en procediments de gestió de persones (equip)
• Prospecció de noves convocatòries.
• Elaboració, redacció i presentació de documents (tractament de textos i de dades).
• Coordinació amb l’equip del programa i de l’àmbit d’inserció sociolaboral.
• Participació a les reunions d’equip de programes d’Inserció Laboral.
• Suport en l’avaluació i seguiment del servei.

Formació i experiència necessària / valorada per desenvolupar les funcions ( titulació , formació complementària , experiència específica i en el lloc de treball … ):
Formació i coneixements:

• Valorable formació com a Tècnic/a Superior en Administració.
• Coneixement d’eines de gestió i de gestió de processos.
• Coneixements en comptabilitat.
• Es valorarà formació complementària en orientació i inserció laboral.
• Es valorarà coneixement de la xarxa de recursos d’inserció del territori.
• Es valorarà coneixement del S.O.C. i serveis d’orientació i inserció laboral.
• Es valorarà el coneixement en sistemes de qualitat.

Experiència:

• MOLT VALORABLE experiència amb processos organitzacionals.
• MOLT VALORABLE experiència professional en l’àmbit d’orientació i inserció laboral.
• MOLT VALORABLE experiència en empreses / organitzacions amb gran volum de gestió (d’atenció a persones, per exemple)
• Experiència tasques administratives de gestió de projectes.

Habilitats , aptituds i actituds per al lloc de treball:

• Capacitat d’organització i planificació.
• Orientació a treball per objectius i resultats.
• Capacitat de treball en equip.
• Capacitat per integrar tasques de diferent naturalesa.
• Capacitat de gestionar sistemes o pràctiques que permetin analitzar, recollir i gestionar idòniament la informació requerida.
• Capacitat d’anàlisi.
• Visió sistèmica.
• Rigorositat i exactitud.
• Capacitat de síntesi.
• Autonomia.
• Capacitat de resposta ràpida a les necessitats del programa.
• Implicació i compromís amb el projecte.
• Claredat i transparència.
• Responsabilitat.
• Iniciativa i proactivitat.
• Flexibilitat.
• polivalència.
• Habilitats comunicatives i habilitats socials.

Altres requisits (informàtica , carnet de conduir , idiomes … ):

• Coneixement a nivell avançat del Paquet Office i especialment en en tractament de dades – EXCEL.
• Competències a nivell avançat en TIC.
• Català i castellà.
• Habilitat numèrico – matemàtica.
• Interès per l’àmbit de l’orientació i inserció sociolaboral.
• El lloc de treball està ubicat principalment a L’Hospitalet, amb dies de jornada laboral a Barcelona, de manera puntual.

Interdependència: ( ” quins llocs depenen d’ell” i de ” quin lloc depèn ell ” )

  • Estarà sota la supervisió de la directora de programes d’Inserció Laboral.

Tipus de contracte : (si és substitució, data finalització contracte aprox . )

  • 6 mesos (aproximadament, en funció de la duració final del programa)

Jornada laboral: 38.5h.

Horari/Torn: Dilluns a dijous matins i tardes / Divendres matins.

Data d’incorporació: Immediata.

Les persones interessades ens han de fer arribar el seu CV a sandra.tatay@fsyc.org. Imprescindible posar la referència en l’assumpte del missatge EL NOM DE L’OFERTA QUE S’ESPECIFICA AL NOM DEL DOCUMENT i afegir en el cos del missatge una breu defensa de la candidatura.

FSC aplica una política d’igualtat d’oportunitats per a la contractació dels seus professionals, al mateix temps que de discriminació positiva per a les persones amb discapacitat.

 

 

Skip to content