Formador/a llengua catalana/castellana – Rubí, Ripollet i Cerdanyola (Borsa de treball per substitucions)

VINCLE, Associació per la recerca i l'Acció Social

Respondre el formulari

Fins el 14/06/2024


SALARI: Segons Conveni d’Acció Social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc. Categoria graduat tècnic superior.

Tasques i funcions

 • Dissenyar i conduir les formacions A1 català i castellà i A2 castellà d’acord a la Direcció General de Política Lingüística (català) i Departament d’Ensenyament (castellà).
 • Dur a terme un seguiment diari de l’assistència dels alumnes.
 • Realitzar un seguiment i una atenció individualitzada amb cada alumne, adaptant així els continguts i els objectius a assolir.
 • Coordinar-se amb la tècnica referent de l’Àmbit de Ciutadania i la tècnica del Servei de Primera Acollida de l’Ajuntament.
 • Registrar de les sessions d’acord a la documentació facilitada.

Requeriments i Competències

 • Titulació universitària en Filologia Catalana, Magisteri en Educació Primària, Pedagogia, Psicologia, Filologia Hispànica, Educació social, Treball Social.
 • C2 de llengua catalana (IMPRESCINDIBLE, caldrà acreditació oficial)*
 • Experiència mínima d’1 any en el mateix servei, projectes similars o d’alfabetització. (IMPRESCINDIBLE)

Característiques

 • Jornada: 7,5 setmanals (depèn dels cursos que es facin)
 • Horari: 3 dies a la setmana (de dilluns a divendres) de 10h a 13h o de 17h a 20h.
 • Valorable tenir 33% discapacitat.
 • Ubicació: Rubí, Ripollet o Cerdanyola.
 • Incorporació: Immediata en el moment en el qual passeu el procés de selecció, per ser una borsa de treball per substitucions.

*Abstenir-se les persones que no compleixin els requisits

Skip to content