Especialista en atenció i suport emocional del Programa en Cercle

Fundació CHM Salut Mental

Respondre el formulari

Fins el 27/01/2023


SALARI: 24.808 euros bruts anuals aproximadament.

OFERTA DE TREBALL 028/2022FCHMSM

DADES DE L’ENTITAT:

NOM DE L’ORGANITZACIÓ: Fundació CHM Salut Mental.

CENTRE DE TREBALL: Centres Educatius del Pla de Barris i del Consorci d’Educació de Barcelona.

ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Programa en Cercle per a l’Acompanyament Emocional als Centres Educatius.

POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:

LLOC DE TREBALL: Especialista en atenció i suport emocional del Programa en Cercle per a l’Acompanyament Emocional als Centres Educatius d’alta complexitat del Pla de Barris i del Consorci d’Educació de Barcelona.

DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PROGRAMA: El programa té com a objectiu general acompanyar i formar l’equip educatiu en un canvi en la gestió positiva i restaurativa de les relacions i del conflicte. Té com a objectius concrets:

 • Promoure una mirada escolar restaurativa. Promoure una cultura escolar més inclusiva que posi les relacions interpersonals i la gestió positiva del conflicte en el centre de l’educació i que tingui en compte tota la comunitat educativa.
 • Desenvolupar competències restauratives en tot l’equip.
 • Fomentar les competències emocionals de l’alumnat, des de la consciència i regulació emocional fins a la competència social i habilitats de vida i benestar.
 • Millorar la capacitat de contenció i disminuir el malestar emocional de la comunitat educativa per a millorar la convivència escolar.
 • Promoure l’adquisició d’eines i estratègies de la comunitat educativa en habilitats per a la gestió de les relacions i els conflictes des de l’enfocament restauratiu global.

Per assolir aquests objectius, el programa durà a terme accions d’acompanyament a l’equip directiu, de formació i assessorament de l’equip educatiu, de realització de co-docència a les aules pel que fa a l’alumnat i facilitació del treball en xarxa.

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA

FORMACIÓ: Llicenciatura, Grau o Diplomatura en psicologia, pedagogia, psicopedagogia, pedagogia terapèutica, educació social, treball social o mestre/a d’educació especial. Haurà d’acreditar haver fet un programa formatiu específic sobre pràctiques restauratives.

En la contractació de nous/noves professionals es valorarà:

 • Tenir experiència en centres educatius i ser coneixedor/a de les dinàmiques i de les relacions amb l’entorn dels centres educatius.
 • Tenir formació i experiència en: Mediació i resolució de conflictes a través de les pràctiques restauratives, educació i acompanyament emocional, Intervenció socioeducativa, Intervenció Sociofamiliar, Teràpia familiar sistèmica, Pedagogia sistèmica.
 • Tenir experiència professional en l’àmbit de la infància i adolescència en risc.
 • Tenir coneixements sobre salut mental infantil i juvenil.
 • Habilitats per realitzar formació i donar assessorament als centres educatius.
 • Habilitats pel maneig de situacions de complexitat a l’aula.
 • LLENGÜES: castellà, català.
 • APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:

 • TIPUS DE CONTRACTACIÓ: indefinit
 • DATA D’INCORPORACIÓ: gener 2023.
 • JORNADA ANUAL: 1.605,28 hores

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV adjuntant la documentació):

 • PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
 • CÀRREC: Gerent.

Els currículums s’han de tramitar a través de la web www.grupchmsm.com a l’apartat qui som/ treballa amb nosaltres, amb indicació de la REF. 028/2022FPCHMSM.

S’acceptaran currículums fins al dia 27 de gener de 2023.

 

Skip to content