Educadors/es socials per SPAAI alt Penedès

GEDI GESTIO I DISSENY, SCCL

Respondre el formulari

Fins el 31/05/2023


SALARI: Segons conveni Acció Social de Catalunya.

Busquem educadors/es socials per a cobrir diferents torns i/o suplències al SPAAI situat a l’Alt Penedès.

El centre està adreçat a adolescents de 12 a 18 anys,  procedents del Marroc i Àfrica Subsahariana i amb forces dificultats socials.

Busquem educadors i educadores socials que visquin a la comarca de l’Alt Penedès i que tinguin experiència en centres similars i adaptabilitat i disponibilitat per a diferents horaris.

Que disposin de carnet de conduir i vehicle propi per arribar als centres.

(Prioritzarem les persones candidates amb certificat de reconeixement del grau de discapacitat)

Skip to content