Educadora social per un SAR (Servei d’Acolliment i Recuperació per a dones víctimes de la violència masclista i els seus fills i filles). Ubicat al Barcelonès

Fundació IPSS

Fins el 16/02/2024


SALARI: 2.167,30 € bruts mensuals x 12 mensualitats.

Horari: Torn de nit distribuït en dues setmanes. Setmana 1: Treball i Setmana 2: Descans.

Jornada setmanal: 38h.

Tipus de contracte: Indefinit.

Població: Barcelonès.

Formació acadèmica: Educació social i formació específica en violència masclista.

Experiència professional: 2 anys en l’àmbit de violència masclista.

Altres requisits: Treball en equip. A nivell organitzatiu, caldrà ésser resolutiva, dinàmica, amb capacitat de reacció, empàtica, proactiva i prepositiva en la construcció del pla de treball de la dona i els seus fills i filles. És imprescindible la comunicació fluida amb l’equip professional i treballar per a la resolució de conflictes.

Nombre de places: 1

Data d’incorporació: Immediata.

Coneixement informàtic: Coneixements informàtics a nivell a usuària.

Es necessita la incorporació d’una educadora social especialista en violència masclista (mínim dos anys d’experiència demostrable en l’àmbit de l’atenció a dones víctimes de violència masclista) per incorporar-se al Servei d’Acolliment i Recuperació (SAR) de la xarxa d’atenció a les violències masclistes.

Les funcions de la vacant consisteixen en acompanyar la dona i els seus fills i filles víctimes de violència masclista en el seu procés de recuperació i acompanyar, des de l’àmbit educatiu, en el pla de treball individual de la dona, així com fer el seguiment d’aquest. D’aquesta manera es realitzarà intervenció amb les dones per a la identificació de la violència, així com el procés de significació i comprensió d’aquesta. Alhora l’acompanyarà en la presa de decisions en pro del seu benestar i en les tasques de la seva quotidianitat.

D’entre les funcions professionals, també s’inclouen les pròpies d’un servei residencial, com ara la supervisió i el control de les tasques quotidianes, la col·laboració en l’organització d’activitats, el suport a les dones en la presa de la medicació i atendre als infants en aquells moments en que la mare no pugui fer-ho per motius de treball, formació o gestions.

 

Ves al contingut