Educador social al Centre Convivim

Fundació Privada Viarany

Fins el 10/11/2022


SALARI:

La Fundació Privada Viarany obre convocatòria de selecció de personal per cobrir una plaça d’Educador/a Social al projecte Centre Convivim d’orientació i acompanyament a la persona nouvinguda.

El Centre Convivim, situat al Districte de Sant Andreu, ofereix acollida socio-personal, socio-linguística, socio-comunitària, socio-laboral i socio-jurídica al col·lectiu de persones migrants i nouvingudes, sovint provinents de situacions de conflictes armats o de països amb violència estructural i/o països d’extrema pobresa, posant el focus en les dones.

Al Centre Convivim es treballa específicament en cinc línies:

 • ACOLLIDA SOCIO-PERSONAL: Proporcionar un servei d’acollida i orientació personal, integral i holístic.
 • ACOLLIDA SOCIO-LINGÜÍSTICA: Oferir cursos i eines per a l’aprenentatge de les llengües vehiculars del país, especialment en els nivells més bàsics.
 • ACOLLIDA SOCIO-JURÍDICA: Assessorar i assistir a la persona en la gestió dels seus tràmits d’estrangeria, com ara l’arrelament social, l’autorització o renovació dels permisos de residència, entre d’altres, procurant una estància regular al país.
 • ACOLLIDA SOCIO-COMUNITÀRIA: Promoció de la convivència entre els ciutadans (autòctons i nouvinguts) mitjançant la sensibilització, un major coneixement mutu i fomentant la col•laboració i la interculturalitat.
 • ACOLLIDA SOCIO-LABORAL: s’oferiran eines i estratègies per l’alfabetització digital funcional, l’elaboració del currículum, la preparació per entrevistes de feina, gestió de les expectatives respecte les ofertes laborals, coneixement dels recursos i entitats de la ciutat que treballen a nivell d’inserció laboral per tal de cercar feina i /o fer valer l’experiència o formació anterior.

Data màxim per rebre candidatures10/11/2022

Lloc de treball: Educador/a Social.

Titulació requerida:

 • Títol de llicenciat o graduat en Educació social.
 • Si el títol es emès a l’estranger, ha d’estar homologat a Espanya.

Experiència mínima:

 • Es busca una persona, educador/a social, amb experiència en l’àmbit de la intervenció socioeducativa amb persones migrades i nouvingudes.

Tasques i funcions

 • Atenció directa a l’àrea d’acollida.
 • Coordinació de les diferents línies d’acció i de les persones voluntàries.
 • Entrevistes i proves de nivell.
 • Participació en les reunions d’equip.
 • Coordinació amb altes serveis i entitats del barri i la ciutat.
 • Elaboració d’informes i memòria.

Data incorporació: immediata.

Horari: Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 15.30 a 20.30h (25h/setmanals).

Tipus contractació: Fix-discontinu, amb possibilitat de canviar a fix.

Sou brut anual: segons conveni d’acció social.

Ves al contingut