Educador/a Torn Nit

FUNDACIÓ MARIA RAVENTÓS

Enviar CV a info@fmraventos.org

Respondre el formulari

Fins el 17/11/2023


SALARI: Segons Conveni Acció Social.

Funcions:  

 • Acompanyar a les dones en el seu inici de la maternitat i en la construcció del seu propi projecte.  
 • Intervenir com agent educatiu a nivell individual i grupal en les tasques quotidianes del centre. 
 • Atendre les necessitats bàsiques de les mares i els seus infants.  
 • Acompanyar en la millora de les seves competències, en la incorporació d’hàbits saludables, en l’estabilitat emocional i en la projecció de la seva xarxa social, etc.  
 • Realitzar les gestions derivades de l’atenció educativa (informes, plans de treball, coordinacions professionals, etc.)  
 • Participar de les reunions d’equip i desplegar actuacions conjuntes.  

Requisits:  

 • Titulació Universitària en Educació Social i coneixements o formació específica complementària en el camp de la protecció a la infància i adolescència. 
 • Es valorarà la formació  en acompanyament a joves extulelats, desenvolupament infantil, monoparentalitat, violència de gènere, participació i acció comunitària.   
 • Experiència professional mínima de 2 anys en el àmbit de la infància en risc i d’atenció a la dona en projectes d’habitatge 
 • Capacitat de treball en equip, resolutiva, autònoma i flexible.  
 • En compliment de l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, es requereix el Certificat d’Antecedents Penals vigent, emès pel Registre Central, abans de la contractació. 

Contracte indefinit.

Skip to content