Educador/a social Residència Maternal. Torn de nit (jornada complerta, fixe)

Fundació Maria Raventós

Respondre el formulari

Fins el 20/06/2024


SALARI: Segons Conveni d’Acció Social.

EDUCADOR/A SOCIAL RESIDÈNCIA MATERNAL – Torn de Nit

La Fundació Maria Raventós acollim, acompanyem i empoderem dones joves tutelades, extutelades i en situació de vulnerabilitat social, especialment aquelles que tenen infants a càrrec, oferint-los noves oportunitats perquè trenquin en cercle d’exclusió en què es troben, puguin transformar les seves vides i construeixin un nou futur amb garanties per a elles i els seus infants. La Residència Maternal és un recurs específic residencial adreçat a dones gestants i/o amb infants menors de 3 anys (www.fmraventos.org)

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL:

Funcions:

 • Acompanyar a les dones en la construcció del seu projecte personal i maternal.
 • Intervenir com agent educatiu a nivell individual i grupal en les tasques quotidianes del centre.
 • Acompanyar en la millora de les seves competències, en la incorporació d’hàbits saludables, en l’estabilitat emocional i en la projecció de la seva xarxa social, etc.
 • Atendre les necessitats bàsiques de les dones i els seus infants.
 • Realitzar les gestions derivades de l’atenció educativa: elaboració d’informes i plans de treball, coordinacions professionals amb serveis especialitzats, entitats col·laboradores, recursos de barri, registres, tasques administratives, etc.
 • Participar de les reunions d’equip i desplegar actuacions conjuntes.

Requisits:

 • Titulació Universitària en Educació Social.
 • Coneixements o formació específica complementària en el camp de la protecció a la infància i adolescència.
 • Experiència mínima de 2 anys en lloc de treballs similars.
 • Capacitat de treball en equip, iniciativa, autonomia, flexibilitat, visió global de la intervenció, polivalència.

Es valorarà:

 • Formació complementària en acompanyament a joves en risc d’exclusió social, gènere, violència, mediació, criança, o altres formacions relacionades.
 • Capacitat de lideratge, creativitat i capacitat d’innovació.
 • Habilitats socials i comunicatives.
 • Capacitat de planificació, organització i processos.
 • Compromís, responsabilitat i capacitat resolutiva.

En compliment de l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, es requereix el Certificat d’Antecedents Penals vigent, emès pel Registre Central, abans de la contractació.

Tipus de contracte:

 • Contracte fixe, jornada complerta.
 • Incorporació a partir de l’1 de juliol del 2024
 • Salari segons Conveni d’Acció Social
 • Lloc de treball: Barcelona. Torn: nits

Podeu adreçar el vostre C.V. a: fmraventos.org/contacte

Data límit de recepció de CV: 20 de juny del  2024

 

 

Skip to content