Educador/a social projecte pisos assistits

La Fundació Maria Raventós

Respondre el formulari

Fins el 30/01/2023


SALARI: Segons conveni d’acció social.

La Fundació Maria Raventós acull i acompanya a noies en situació de risc d’exclusió social, amb especial atenció a les que tenen infants a càrrec menors de 10 anys, per potenciar al màxim les seves capacitats i puguin emancipar-se garantint un itinerari vital constructiu i un desenvolupament saludable del seu infant. (www.fmraventos.org)

Funcions:

 • Acompanyar a les dones en la construcció del seu projecte personal.
 • Intervenir com agent educatiu a nivell individual i de convivència en els diferents habitatges.
 • Acompanyar en la millora de les seves competències, en la incorporació d’hàbits saludables, en l’estabilitat emocional i en la projecció de la seva xarxa social, etc.
 • Realitzar les gestions derivades de l’atenció educativa: elaboració d’informes i plans de treball, coordinacions professionals amb serveis especialitzats, entitats col·laboradores, recursos de barri, etc.
 • Participar de les reunions d’equip i desplegar actuacions conjuntes.

Requisits:

 • Titulació Universitària en Educació Social i coneixements o formació específica complementària en el camp de la protecció a la infància i adolescència.
 • Es valorarà la formació en acompanyament a joves extulelats, desenvolupament infantil, monomarentalitat i violència de gènere, participació i acció comunitària.
 • Experiència professional mínima de 2 anys en el àmbit de la infància en risc i d’atenció a la dona en projectes d’habitatge.
 • Capacitat de treball en equip, resolutiva, autònoma i flexible.

En compliment de l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, es requereix el Certificat d’Antecedents Penals vigent, emès pel Registre Central, abans de la contractació.

Tipus de contracte:

 • Contracte indefinit.
 • Jornada laboral flexible.

Podeu adreçar el vostre C.V. a: www.fmraventos.org/contacte. Data límit de recepció de CV 30 de gener 2023.

 

Ves al contingut