Educador/a Social – Projecte A Temps!

Fundació Viarany

Fins el 10/11/2022


SALARI:

La Fundació Privada Viarany obre convocatòria de selecció de personal per cobrir una plaça d’Educador/a Social al projecte: “A Temps!” – d’acompanyament socioeducatiu per a joves migrats sense referents familiars a la societat d’acollida .

El projecte ofereix un programa d’acollida a adolescents i joves nouvinguts sense referents familiars al territori per ajudar-los en la seva inclusió social a la societat d’acollida mitjançant la formació en el coneixement de la llengua, la cultura, el treball en valors i les competències socials

El treball es duu a terme a partir de la formació en competències bàsiques (llengua castellana, llengua catalana i competència matemàtica bàsica) i transversals (descoberta i coneixement del país i de la cultura de la societat d’acollida, competències socials, l’alfabetització digital i formació pre laboral).

Data màxim per rebre candidatures10/11/2022

Lloc de treball: Educador/a Social.

Titulació requerida:

  • Títol de llicenciat o graduat en Educació social.
  • Si el títol es emès a l’estranger, ha d’estar homologat a Espanya
  • Certificat Negatiu de Delictes de Naturalesa Sexual.

Experiència mínima:

  • Es busca una persona, educador/a social, amb experiència en l’àmbit de la intervenció socioeducativa en adolescència en risc d’exclusió social.

Tasques i funcions

  • Atenció directa als menors migrats sense referents familiars.
  • Dinamització d’activitats.
  • Creació de material didàctic per les activitats.
  • Participació en les reunions d’equip.
  • Coordinació amb els centres residencials i serveis que atenen als menors.
  • Elaboració d’informes i memòria.

Data incorporació: immediata.

Horari: Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 09.00 a 14.00h (20h/setmanals)

Tipus contractació: Fix-discontinu, amb possibilitat de canviar a fix

Sou brut anual: segons conveni d’acció social.

Skip to content