Educador/a social i monitor/a – Club Social

GRUP SANT PERE CLAVER

Fins el 01/09/2023


SALARI: Segons conveni.

Pere Claver Grup som una entitat sense ànim de lucre i de servei públic, que atenem persones amb problemes de salut mental, persones amb discapacitat intel·lectual i altres col·lectius vulnerables mitjançant una xarxa de centres i serveis comunitaris, residencials i productius, de caràcter sanitari, social i laboral, i majoritàriament concertats amb les administracions públiques.

Busquem un/a Educador/a Social – Monitor/a pel Club Social.

El Club Social Sants-Montjuïc s’adreça a les persones interessades del districte Sants-Montjuïc on està ubicat. Desplega diversitat d’activitats tenint en compte les preferències i interessos de les persones vinculades i les ofertes de la ciutat.

Les funcions a realitzar són les següents:

 • Atenció directa i dinamització de l’espai.
 • Desenvolupaments d’activitats.
 • Oferir el suport individual necessari per desenvolupar l’activitat.
 • Coordinació amb l’equip de treball.
 • Avaluació de l’activitat.

Condicions laborals:

 • Incorporació: Immediata.
 • Tipus de contracte: Indefinit.
 • Conveni: XIV Conveni col·lectiu de centres i serveis d’atenció a persones amb discapacitat.
 • Jornada: 75% jornada laboral. 29.5h setmanals. 17,5h com a Educador/a i 12h com a Monitor/a.

Horari:

 • Dilluns de 16:30 a 20h.
 • Dimarts de 17 a 20h.
 • Dijous de 13 a 15h i de 16:30 a 20h.
 • Divendres de 16:30 a 20h.
 • Dissabtes de 16:30 a 20:30h.
Skip to content