Educador/a social en pisos d’autonomia per a jovent extutelat

Camins Fundació Social Escola Pia

Fins el 30/06/2023


SALARI: Segons conveni cicle continuat (1.703,21€bruts / mensuals) x 14 pagues.

Les seves funcions seran:

 • Vetllar pel procés d’autonomia del jove.
 • Donar-li suport en la seva trajectòria vital.
 • Canalitzar les demandes dels joves i derivar-les a les entitats corresponents.
 • Elaborar un pla individual d’acció educativa per a cada jove i establir-ne els criteris de revisió i avaluació.
 • Vetllar per la correcta convivència dels joves del recurs.
 • Vetllar pel compliment de la normativa de l’habitatge.
 • Afavorir i potenciar qualsevol iniciativa que ajudi el jove a ser més autònom.
 • Coordinar-se de manera ordinària amb entitats que tenen relació amb el projecte educatiu del jove, si és necessari.

COMPETÈNCIES

 • Coneixement de la xarxa d’atenció social.
 • Coneixement oral, escrit i parlat del català.
 • Coneixements en salut mental.
 • Responsabilitat, treball en equip, organització, capacitat d’iniciativa, autonomia.

HORARI:

 • 38h/setmana. De diumenge a dijous de 23h a 6:45h.

Incorporació: 23 de juliol. Contracte de substitució per vacances.
Durada: del 23 de juliol al 29 de setembre.

Skip to content