Educador/a social de nou servei acollida

GRUP SANT PERE CLAVER

Fins el 04/05/2023


SALARI: 23.023,84 €.

Pere Claver Grup som una entitat sense ànim de lucre, i de servei públic, que atén persones amb problemes de salut mental, persones amb discapacitat intel·lectual i altres col·lectius vulnerables, mitjançant una xarxa de centres i serveis comunitaris, residencials i productius, de caràcter sanitari, social i laboral, i majoritàriament concertats amb les administracions públiques.

Busquem un/a tècnic/a, amb titulació i funcions d’Educació Social, per a l’execució d’un nou servei municipal. Aquest servei consisteix en crear una oficina tècnica que doni impuls, promogui i avaluï el grau d’implantació dels projectes d’acollida en llars ciutadanes i mentoria social realitzats des de la societat civil per a persones migrades, refugiades o demandants d’asil sense referents socials o familiars, amb l’objectiu d’incrementar tant les llars d’acollida com les entitats de la societat civil que sustenten aquest tipus de projectes a la ciutat.

Oferim un lloc de feina amb contracte temporal (10 mesos), però amb voluntat de continuïtat, permanència i creixement professional, tant en aquest nou servei com en el conjunt de Pere Claver Grup. Podràs participar activament la posada en marxa i millora contínua d’un nou servei públic en un entorn de treball amb bon clima laboral, treball en equip i col·laboració, tracte personalitzat i proper, i on poder desenvolupar-se tant a nivell professional com personal.

Dependència: coordinador/a del servei

Persones a càrrec: 0

La persona seleccionada es responsabilitzarà de:

Suport tècnic a la persona coordinadora per al desplegament de les diverses línies d’actuació. Aquestes línies són:

 1. Promoure l’ús de l’acollida en llars ciutadanes en projectes d’entitats de la societat civil i la ciutadania.
 2. Dinamitzar els processos de captació de llars ciutadanes.
 3. Dinamitzar els processos de derivació i acompanyament a persones en situació de risc cap a projectes d’acollida en família i donar suport metodològic per reforçar tècnicament aquests processos.
 4. Assegurar l’acompanyament integral de la persona usuària en tot el procés de treball fins a l’autonomia i semi-autonomia, on l’acollida en família serà una de les fases.
 5. Fer seguiment i valoració del desplegament dels projectes d’acollida en llars ciutadanes.

Disseny i desplegament dels plans de treball de persones usuàries i coordinació tècnica amb la resta de l’equip multidisciplinar (jurista i psicòleg/òloga).

Gestió de les altes i baixes al dispositiu amb les entitats amb criteris tècnics de vulnerabilitat i risc d’exclusió pactats.

Gestió de la llista d’espera.

Gestió per recollir les dades i derivar a les entitats de les famílies/llars acollidores i nexe entre la família i l’entitat amb la qual faran l’acolliment.

Seguiment i acompanyament del procés documental (en coordinació amb el/la jurista).

Seguiment i acompanyament de la inserció sociolaboral, proposant i acompanyant a la persona usuària la participació a plans i programes per la inserció laboral i formació, valorant encaix segons el perfil de la persona usuària.

Seguiment i acompanyament a la persona usuària cap a la inclusió a espais que ofereixen els territoris, com per exemple el coneixement d’equipaments municipals, entitats i/o projectes del barri, etc.

Seguiment i acompanyament del benestar emocional de la persona acollida (en coordinació amb el/la psicòleg/òloga).

Perfil professional:

 • Imprescindible titulat/da universitària en Educació Social o titulació equivalent.
 • Imprescindible 3 anys d’experiència en l’atenció en àmbit d’estrangeria.
 • Molt valorable experiència en coordinació de recursos o entitats en xarxa.
 • Molt valorable experiència en projectes de gestió de voluntariat o mentoria.
 • Valorable formació de postgrau o complementària en gestió de serveis socials, acció comunitària, voluntariat o treball amb persones migrades i refugiades.

Abstenir-se les persones que no compleixin els requisits.

Condicions laborals:

 • Contracte temporal de 10 mesos. Alta probabilitat de consolidar a fix.
 • Jornada completa.
 • 5 matins i 2 tardes a la setmana fins a les 19h.
 • Millores socials: pla de retribució flexible; festiu el dia de l’aniversari; mesures de conciliació; servei de menjador subvencionat; descompte en clínica dental pròpia i en altres serveis interns i externs.

Incorporació: Maig de 2023.

Ubicació: Barcelona. Districte de Sants-Montjuïc.

Skip to content