Educador/a social a Escola PIA Terrassa

Camins Fundació Social Escola Pia

Respondre el formulari

Fins el 11/10/2023


SALARI: Segons Conveni Acció Social (segons titulació).

Una persona amb vocació pel món social que s’encarregarà de fer una tasca preventiva  oferint acompanyament a l’escolaritat dins i fora del centre i que contribueixi a l’èxit  educatiu dels i les adolescents participants en el projecte. 

Els requisits pel lloc de treball són els següents: 

 • Estar titulat en educació social (no es valoraran altres titulacions)
 • Valorable titulació de monitor i/o director de lleure.
 • Disposar del certificat negatiu de delictes sexuals.
 • Experiència en intervenció amb joves en risc d’exclusió social.
 • Valorable experiència en medi obert. 

Les principals funcions, coordinades des de la direcció de l’ESO de l’escola, són: 

 • Seguiment de l’alumnat que participi en el projecte fent:  
  • El control de situacions d’absentisme, fracàs escolar i violència. 
  • L’atenció individualitzada per a gestionar les dificultats de l’adaptació  escolar.. 
 • Col·laboració en el desenvolupament de projectes educatius sobre temes  transversals que connecten l’escola amb la societat actual com educació ambiental,  salut, lleure, igualtat, prevenció de violència de gènere o resolució de conflictes. 
 • Dissenyar i implementar propostes per fomentar les relacions entre el centre i  l’entorn social i les famílies de l’alumnat que participa en el projecte. 
 • Desenvolupament de programes per prevenir i afrontar la conflictivitat escolar. 
 • Disponibilitat per a participar en els programes d’integració escolar,  d’assessorament, de formació i d’associació de famílies

Dades del contracte:

 • Inici i final del contracte: de forma immediata fins finals de Juny del 2023 – Jornada: 28 hores/setmana.
 • Horari: 2 matins i 4 tardes a la setmana.
 • Es valorarà flexibilitat horària.
Skip to content