Educador/a social

Fundació privada Font Picant

Enviar CV a sava@fontpicant.com

Fins el 30/08/2023


SALARI: 23.000 € - 25.000 € anuals segons conveni.

Nom empresa: Fundacio Font Picant

Telèfon fix: 934353819

Persona de Contacte: Mònica Prada

E-mail: sava@fontpicant.com

Descripció: Comunitat Terapèutica d’atenció a drogodepenents situada al Pasteral, entre la Cellera de Ter i Amer.

LLOC A OCUPAR: EDUCADOR SOCIAL PLACES A COBRIR: 1

Població lloc de treball: EL PASTERAL

Descripció de les tasques:

 • Acompanyar i facilitar el procés de canvi personal dels usuaris, garantint el bon funcionament i la convivència del grup i motivant a les persones per que s’impliquin en el seu procés.
 • Promoure actituds i conductes saludables entre els usuaris.
 • Seguiment del procés d’acollida dels nous ingressos (revisió pertinències, recollida de mostres d’orina, …)
 • Responsabilitzar-se del funcionament de les activitats ocupacionals del Centre, fomentant les habilitats de planificació i la interiorització d’hàbits de treball en els residents.
 • Intervenir en la gestió, mediació i resolució de conflictes.
 • Participar en les dinàmiques de grup on es treballin les actituds que ha de tenir la persona dintre del procés, potenciant el desenvolupament i l’evolució positiva dels residents.
 • Participació en el Pla Terapèutic Individual, plantejant objectius educatius amb coordinació amb la resta de l’equip, planificant i implementant les activitats socioeducatives necessàries per a l’assoliment dels objectius plantejats.
 • Planificar i ensenyar a planificar als residents les activitats relatives a l’organització i bon funcionament del centre: neteja d’espais individuals i col·lectius, compliment d’horaris, motivació, registre d’intervenció …
 • Seguiment registrat dels hàbits relatius a les activitats de la vida diària.
 • Supervisió de la planificació i compliment de la gestió del temps lliure, tan a nivell personal com grupal.
 • Recollir informació dels protocols i anotar les incidències en els diferents registres del centre.

Formació: Grau d’Educació Social.

Idiomes: Català i Castellà.

Informàtica: Nivell usuari (office, internet i correu electrònic): Si

Carnet conduir: B

Vehicle propi: Si

Tipus de contracte: Obra i servei 6 mesos i possibilitat de fixe.

Tipus de jornada: Completa.

Horari: Dimarts, dimecres i divendres de 8:00h a 21:00h.

Skip to content