Educador/a Servei Espai Socioeducatiu Secundària al Raval (Barcelona)

Casal dels Infants

Fins el 16/01/2023


SALARI: 917,99€ bruts mensuals per 12 pagues.

Formació

 • Titulació universitària en Educació Social, Treball Social, Pedagogia, Psicopedagogia o altres estudis equivalents del camp social.
 • Títol de monitor/a d’activitats de lleure.

Competències

 • Dinamisme i autonomia.
 • Competència en la direcció i el lideratge de l’equip contractat, voluntariat i alumnes en pràctiques.
 • Competència en dissenyar, planificar, realitzar i avaluar serveis socioeducatius.
 • Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball (individual i grupal) en la intervenció socioeducativa acord amb les necessitats detectades amb famílies i adolescents en situació de vulnerabilitat i/o risc social.
 • Competència en intervenció i suport a l’estudi amb adolescents.
 • Capacitat de treball en equip amb els centres educatius.

Experiència i requeriments

 • Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C).
 • Mínim 1 any d’experiència.
 • Experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb i adolescents en desavantatge social.
 • Experiència en intervenció amb famílies en desavantatge social.
 • Experiència en el treball d’elements socioeducatius a través dels processos grupals.
 • Experiència de treball escolar i el coneixement de la llei educativa vigent.
 • Experiència en realització d’adaptacions curriculars i plans educatius individualitzats.

Feina

 • Coordinació temes vinculats amb el programa ProInfància.
 • Coordinació amb direcció i equip de docents CEIPS del barri del Raval.
 • Disseny i seguiment de les activitats per a la millora de l’èxit escolar.
 • Realització i supervisió de la programació i de les accions educatives.
 • Intervenció socioeducativa en grup i individualment.
 • Acompanyament socioeducatiu: anàlisi de necessitats, elaboració, aplicació i avaluació dels plans de millora (tutories, entrevistes amb les famílies i coordinació amb la xarxa dels agents socials corresponents).
 • Coordinació de l’equip educatiu que intervé amb el grup, dinamització del voluntariat i seguiment del personal en pràctiques.
 • Coordinació amb entitats i la xarxa d’atenció a la infància.
 • Coordinació i treball conjunt amb el centre educatiu.

HORARI 20h setmanals de dilluns a divendres: 3 tardes d’intervenció directa i 1 matí de gestió. En cas de treball en cap de setmana, es compensarà amb el còmput anual d’hores. Casal d’estiu al juliol. Possibilitat d’ampliar 6 hores de contracte fins el juny.

INCORPORACIÓ Gener 2023.

ALTRES

 • Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.
 • Es garanteix la confidencialitat en el procés de selecció.
 • No es podran respondre consultes particulars o específiques.
 • Només s’acceptaran CV per mitjà de correu electrònic.
 • Només es donarà resposta a les persones entrevistades.

Enviar el currículum abans del 16/01/2023 en document adjunt en format word o pdf amb la referència 2212EESR a l´assumpte rh023@casaldelsinfants.org

Skip to content