Educador/a responsable del projecte de la transformació digital (Tic-Tac) a Barcelona

Casal dels Infants

Fins el 22/03/2024


SALARI: 2.056,48€ bruts mensuals x 12 pagues.

Formació:

 • Titulació universitària acabada en Educació Social, Pedagogia, Psicologia o altres estudis afins.
 • Preferentment amb formació complementària en tecnologies creatives i metodologies de treball vinculades a la innovació digital.

Competències:

 • Capacitat de dissenyar, executar, avaluar i fer seguiment d’accions socioeducatives i d’aprenentatge digital i tecnològic per persones en risc social.
 • Capacitat relacional, de lideratge i de gestió d’equips de treball amb personal contractats, voluntari o de pràctiques, tant del propi equip com d’altres departaments o serveis.
 • Capacitat de coordinació i treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos tant de l’entitat com altres agents de la xarxa.
 • Capacitat, coneixements i autonomia resolutiva davant d’imprevistos i incidències.
 • Capacitat de treball per objectius, optimitzant els recursos disponibles. 
 • Capacitat d’innovació pedagògica.
 • Capacitat d’expressió  tant de forma oral com escrita. 

Experiència i requeriments:

 • Experiència en el treball amb infants, joves i famílies en situació de vulnerabilitat social de mínim 1 any. 
 • Experiència prèvia en lideratge de projectes i equips de mínim 1 any.
 • Coneixements de la metodologia maker i en tecnologies creatives i dispositius makers amb una mirada de retorn social.
 • Coneixement en propostes d’innovació educativa i social i metodologies obertes de treball en grups: educació expandida, Design Thinking,…
 • Coneixement del sector social digital i dels recursos vinculats al territori.
 • Coneixement del Marc Europeu de treball de les Competències Digitals.
 • Coneixement i ús avançat en eines TIC i recursos de xarxa.
 • Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C).

Feina:

 • Lideratge i coordinació: dirigir l’equip motor del Tic Tac encarregat d’impulsar l’aprenentatge en digital dins del Casal dels Infants i conduir les reunions de treball amb tots els departament implicats. Coordinació de l’equip educatiu (voluntariat i alumnat en pràctiques). 
 • Codisseny de les propostes d’aprenentatge: planificació, execució i avaluació de processos participatius amb les persones participants i amb els equips dels serveis que permetin la creació de continguts i accions de treball de les competències digitals . 
 • Planificació i avaluació: Establiment d’un sistema avaluatiu que permeti la reformulació de continguts i accions per al treball de les competències digitals.
 • Acompanyament als serveis intern de l’entitat. Donar un suport i seguiment als equips educatius pel desplegament d’accions d’aprenentatge digital. 
 • Formació: Capacitar a persones contractades i voluntàries en metodologies maker i tecnologia creativa.
 • Coordinació: Coordinar amb la xarxa de treball generada, sobretot amb la figura d’assessorament extern.
 • Establiment d’aliances: Creació de noves sinergies i aliances en el marc de les col·laboracions per a la inclusió social digital.
 • Registre de l’actuació: Redacció de memòries i fitxes de seguiment.

INCORPORACIÓ Immediata.

CONTRACTE Indefinit. Aquest projecte està previst per 12 mesos.

HORARI 40h setmanals de dilluns a divendres. Flexibilitat horària per activitats ocasionals  en caps de setmana, a compensar al còmput anual d’hores.

 

Skip to content