Educador/a per Comunitat Terapèutica Barcelona

Centre Català de Solidaritat, Fundació Privada

Fins el 31/01/2024


SALARI: 26.000€ - 28.000€ anuals.

Educador/a per Comunitat Terapèutica. Barcelona

Formació/ Experiència: Grau en educació social.

Es valora

 • Experiència en el camp social.
 • Experiència en l’acompanyament de processos residencials.
 • Experiència en el sector d’atenció a drogodependències.
 • Formació complementària en drogodependències.

 Tasques i funcions

 • Conducció de grups.
 • Entrevistes individuals.
 • Referent d’un grup d’usuaris.
 • Referent d’un sector laboral.
 • Reunions de coordinació: equip terapèutic.
 • Juntament amb la resta de l’equip, participació i coordinació de totes les activitats. pròpies de les dinàmiques d’una Comunitat Terapèutica.
 • Coordinacions amb altres professionals de la xarxa.

  Competències tècniques  requerides            

 • Capacitat i actitud pro activa en el treball en equip, responsabilitat.
 • Capacitat per establir i acompanyar plans terapèutics.
 • Capacitat per incidir en l’entorn de la persona usuària per tal de modificar conductes a través del context.
Skip to content