Educador/a per al Projecte Comunitari Ocell de Foc (Barcelonès Nord)

Casal dels Infants

Fins el 27/12/2022


SALARI: 1.835,98€ bruts mensuals per 12 pagues.

Formació

 • Titulació universitària en Educació Social, Treball Social, Magisteri, Pedagogia, Psicopedagogia o altres estudis equivalents del camp social.
 • Amb títol de Director/a d’activitats de lleure.

Competències

 • Capacitat de dissenyar, realitzar i avaluar projectes de participació comunitària de joves.
 • Capacitat mobilitzar processos de participació, d’autoorganització col·lectiva i de millora comunitaria.
 • Coneixement de tècniques de mediació i resolució de conflictes.
 • Competència en la direcció i el lideratge de grups i altres professionals de l’equip de treball del nucli d’entitats, voluntariat i alumnes en pràctiques.
 • Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball (individual i grupal) en la intervenció socioeducativa acord amb les necessitats detectades.
 • Capacitat de coordinació i treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos tant de l’entitat com amb les xarxes locals dels territoris.
 • Dinamisme i autonomia.

Experiència i Requeriments

 • Mínim 1 any d’experiència.
 • Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C).
 • Experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb joves en desavantatge social i/o amb problemàtica derivada de la salut mental.
 • Experiència en el treball d’elements socioeducatius a través dels processos grupals.
 • Experiència en el treball amb la xarxa d’agents socials.

Feina

 • Responsable del servei d’atenció grupal al col·lectiu de joves en general i de l’espai de referència per als joves.
 • Disseny, execució i avaluació d’activitats que possibilitin l’adquisició d’habilitats i competències personals dels/les joves en matèria de dinamització i d’activació de l’autoorganització col·lectives i de col·laboració amb organitzacions del territori de joves o per a joves.
 • Informació i orientació per a l’accés als serveis i activitats que ofereixen el programa als diferents barris.
 • Generació d’espais de participació juvenil i d’interrelació amb la comunitat i de dinamització i d’autoorganització col·lectiva dels joves per fomentar la coneixença mútua, la integració i la cohesió social i la millora de la comunitat.
 • Intervenció socioeducativa amb grups de joves amb i sense problemes derivats de la malaltia mental.
 • Seguiment individualitzat i suport integral de joves en general i de les seves situacions.
 • Promoció d’activitats de foment “d’estratègies d’autocura” col·lectiva i de grups.
 • Desenvolupament de tallers de creació de propostes i iniciatives col·lectives (xerrades, presencials o virtuals, de caràcter motivacional, amb metodologies innovadores i amb un discurs actual o en dinàmiques pràctiques i/o tallers de prototipatge de models cooperatius).
 • Elaboració de materials específics sobre organització col·lectiva.
 • Coordinació i treball conjunt amb entitats i serveis del territori per a la detecció de la problemàtica de salut mental i d’altres agents socials corresponents.
 • Acompanyament socioeducatiu en grup i individualment: anàlisi de necessitats, elaboració, aplicació i avaluació dels plans de millora (tutories, entrevistes amb les famílies i coordinació amb la xarxa dels agents socials corresponents).
 • Coordinació de l’equip de professionals del nucli d’entitats que conformen el projecte i que intervé amb el grup i dinamització del voluntariat.

HORARI 40h setmanals. Totes les tardes de dilluns a divendres en intervenció directa i alguns matins per gestió del projecte. Flexibilitat horària per activitats especials en caps de setmana a compensar amb el còmput anual d’hores. Casal d’estiu i camps de treball durant les vacances escolars.

INCORPORACIÓ Desembre 2022.

CONTRACTE Indefinit amb una durada mínima de 2 anys i amb possible continuïtat.

ALTRES

 • Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.
 • Es garanteix la confidencialitat en el procés de selecció.
 • No es podran respondre consultes particulars o específiques.
 • Només s’acceptaran CV per mitjà de correu electrònic.
 • Només es donarà resposta a les persones candidates entrevistades.

Enviar el curriculum abans del 27/12/2022 en document adjunt en format pdf amb la referència 2212EOFB a l´assumpte rh014@casaldelsinfants.org.

Ves al contingut