Educador/a pel Servei de Transició a l’Autonomia al barri del Raval (Barcelona)

Casal dels Infants

Fins el 24/01/2023


SALARI: 917,99 bruts mensuals per 12 pagues.

Formació

 • Titulació universitària en Educació Social.

Competències

 • Capacitat de treball per objectius, optimitzant els recursos disponibles.
 • Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball (individual i grupal) en la intervenció socioeducativa acord amb les necessitats detectades.
 • Capacitat de coordinació i treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos tant de l’entitat com amb les xarxes locals dels territoris.
 • Capacitat de dissenyar, executar, avaluar i fer seguiment d’accions socioeducatives i itineraris d’acompanyament a la inserció laboral i social per joves en risc social.
 • Capacitat mobilitzar processos de participació i processos comunitaris.
 • Capacitat relacional, de lideratge i de gestió d’equips de treball amb professionals contractats i voluntaris i alumnes en pràctiques.
 • Capacitat, coneixements i autonomia resolutiva davant d’imprevistos i incidències, mediació i resolució de conflictes.

Experiència i requeriments

 • Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C).
 • Experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb joves en desavantatge social.
 • Experiència en el treball amb la xarxa d’agents socials.
 • Experiència en recursos d’habitatge i/o suport a joves en risc social.

Feina

 • Seguiment de la dinàmica interna i externa del pis.
 • Creació i dinamització d’una xarxa social de suport als joves.
 • Direcció i realització de la programació i de les accions educatives.
 • Intervenció socioeducativa en grup i individualment.
 • Acompanyament socioeducatiu: anàlisi de necessitats, co-elaboració, aplicació i co-avaluació dels plans de treball (tutories, assemblees i coordinació amb la xarxa dels agents socials corresponents).
 • Coordinació de l’equip educatiu (voluntariat i pràctiques).

HORARI 20h setmanals de dilluns a divendres. Ocasionalment treball en caps de setmana a compensar en el còmput anual d’hores.

INCORPORACIÓ Gener 2023.

ALTRES

 • Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.
 • Es garanteix la confidencialitat en el procés de selecció.
 • No es podran respondre consultes particulars o específiques.
 • Només s’acceptaran CV per mitjà de correu electrònic.
 • Només es donarà resposta als candidats entrevistats.

Enviar el currículum abans del 24/01/2023 en document adjunt en format PDF amb la referència 2212ESSTA a l´assumpte a rh011@casaldelsinfants.org

Skip to content