Educador/a pel Servei de Transició a l’Autonomia al barri del Raval (Barcelona)

Casal dels Infants

Fins el 17/03/2024


SALARI: 2.056,48€ bruts mensuals x 12 pagues.

FORMACIÓ:

Titulació universitària en Educació Social.

COMPETÈNCIES:

 • Capacitat de treball per objectius, optimitzant els recursos disponibles.
 • Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball (individual i grupal) en la intervenció socioeducativa acord amb les necessitats detectades.
 • Capacitat de coordinació i treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos tant de l’entitat com amb les xarxes locals dels territoris.
 • Capacitat de dissenyar, executar, avaluar i fer seguiment d’accions socioeducatives i itineraris d’acompanyament a la inserció laboral i social per joves en risc social.
 • Capacitat mobilitzar processos de participació i processos comunitaris.
 • Capacitat relacional, de lideratge i de gestió d’equips de treball amb professionals contractats i voluntaris i alumnes en pràctiques.
 • Capacitat, coneixements i autonomia resolutiva davant d’imprevistos i incidències, mediació i resolució de conflictes.

EXPERIÈNCIA I REQUERIMENTS:

 • Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C)
 • Experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb joves en desavantatge social.
 • Experiència en el treball amb la xarxa d’agents socials.
 • Experiència en recursos d’habitatge i/o suport a joves en risc social.

FEINA:

 • Seguiment de la dinàmica interna i externa del pis.
 • Creació i dinamització d’una xarxa social de suport als joves.
 • Direcció i realització de la programació i de les accions educatives.
 • Intervenció socioeducativa en grup i individualment.
 • Acompanyament socioeducatiu: anàlisi de necessitats, co-elaboració, aplicació i co-avaluació dels plans de treball (tutories, assemblees i coordinació amb la xarxa dels agents socials corresponents). Coordinació de l’equip educatiu (voluntariat i pràctiques).

INCORPORACIÓ: Març 2024.

CONTRACTE: Indefinit.

Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.

Skip to content