Educador/a pel nou servei comunitari al barri del Raval (Barcelona)

Casal dels Infants

Fins el 31/05/2023


SALARI: 1.430.64€ bruts mensuals x 12 pagues (més plus de nocturnitat per a la jornada que sobrepassi les 22h).

Oferta vinculada a l’atorgació de la licitació de l’Ajuntament de Barcelona, que té com a objectiu construir una comunitat de joves diversa i dinàmica que esdevingui un teixit sòlid participatiu i que es consolidi com un espai de trobada de joves, que serà la llavor de l’equipament juvenil del Districte.

FORMACIÓ

 • Titulació universitària en Educació Social, Treball Social, Pedagogia, Psicologia o altres estudis equivalents del camp social.

COMPETÈNCIES

 • Capacitat de realitzar i avaluar projectes de participació comunitària de joves.
 • Capacitat mobilitzar processos de participació, d’autoorganització col·lectiva i de millora comunitària.
 • Coneixement de tècniques de mediació i resolució de conflictes.
 • Competència de lideratge de grups amb voluntariat i alumnes en pràctiques.
 • Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball (individual i grupal) en la intervenció socioeducativa acord amb les necessitats detectades.
 • Capacitat de coordinació i treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos tant de l’entitat com amb les xarxes locals dels territoris.
 • Dinamisme i autonomia.

EXPERIÈNCIA I REQUERIMENTS

 • Es valoraran coneixements lingüístics (B1) i culturals d’origens diversos (Pakistan, Bangladesh, Marroc o Filipines).
 • Mínim 3 anys d’experiència en els darrers 5 anys en projectes similars (cal acreditació).
 • Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C).
 • Experiència en acompanyament i dinamització d’activitats socioeducatives amb joves en desavantatge social.
 • Experiència en el treball d’elements socioeducatius a través dels processos grupals.
 • Experiència en el treball amb la xarxa d’agents socials.

FEINA

 • Disseny, execució i avaluació d’activitats que possibilitin l’adquisició d’habilitats i competències personals dels/les joves per promoure l’autogestió i apoderament dels i les adolescents i joves. (amb el suport de la persona responsable del servei).
 • Coordinació amb entitats i agents comunitaris del territori (equipaments educatius -instituts-, serveis socials, casals de barri i Centre Cívic, associacions…) per tal de recollir les seves propostes i siguin el resultat de la participació pròpia dels i les joves.
 • Informació i orientació per a l’accés als serveis i activitats que ofereixen el programa als diferents barris.
 • Generació d’espais de participació juvenil i d’interrelació amb la comunitat i de dinamització i d’autoorganització col·lectiva dels joves per fomentar la coneixença mútua, la integració i la cohesió social i la millora de la comunitat.
 • Coordinació i seguiment de l’equip de persones contractades, voluntàries i alumnes en pràctiques de l’equip.
 • Dinamització comunitària que promogui l’autogestió i apoderament d’adolescents i joves.
 • Acollida i acompanyament a els i les joves a les places i carrers del barri on es poden desplegar les activitats.
 • Conèixer i generar vincles de confiança amb adolescents i joves del territori per detectar els seus interessos i necessitats.
 • Generar un espai de trobada adequat als/les adolescents i joves on es creï un ambient de respecte entre ells i elles i la resta de participants del servei comunitari, fora d’actituds racistes, sexistes i violentes.
 • Donar suport i acompanyament a les activitats, tallers i projectes que es generin des dels propis joves del servei i coordinació amb els col·laboradors/es.
 • Participació a diferents espais comunitaris per establir xarxes i aliances.

HORARI

30h setmanals (77,92% de jornada, en base a una jornada setmanal de 38,5h). Horari majoritàriament de tardes i algun matí, de dimarts a dissabte, acabant a les 21:30h entre setmana i a les 22:30h els dissabtes.

Ves al contingut