Educador/a pel centre obert infantil al barri del raval (Barcelona)

El Casal dels infants

Fins el 28/02/2023


SALARI: 1.376,99€ bruts mensuals per 12 pagues.

FORMACIÓ

 • Titulació universitària en Educació Social.
 • Amb títol de Director/a d’activitats de lleure.

EXPERIÈNCIA

 • Mínim 1 any d’experiència.
 • Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C)
 • Experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb infància en desavantatge social.
 • Experiència en el treball d’elements socioeducatius a través dels processos grupals.

COMPETÈNCIES

 • Competència en la direcció i el lideratge de l’equip contractat, voluntariat i alumnes en pràctiques.
 • Capacitat de dissenyar, planificar, realitzar i avaluar projectes socioeducatius.
 • Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball (individual i grupal) en la intervenció socioeducativa acord amb les necessitats detectades.
 • Capacitat de coordinació i treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos tant de l’entitat com del territori.
 • Dinamisme i autonomia.

FEINA

 • Realització de l’acompanyament socioeducatiu dels infants i famílies en risc social: anàlisi de necessitats, elaboració, aplicació i avaluació dels plans de millora (tutories, entrevistes amb les famílies i coordinació amb la xarxa).
 • Realització i supervisió de la programació  i de  les accions educatives a partir dels objectius establerts.
 • Intervenció socioeducativa en grup i individualment amb infants d’entre 6 i 8 anys.
 • Coordinació de l’equip educatiu que intervé amb el grup, dinamització del voluntariat i seguiment del personal en pràctiques.
 • Coordinació temes vinculats amb el programa ProInfància.

HORARI: 30h.

CONTRACTACIÓ immediata i indefinida

Skip to content