Educador/a pel Centre Obert Infantil a Salt (Girona)

Casal dels infants

Fins el 19/04/2024


SALARI: 1.542,36€ bruts mensuals x 12 pagues. INCORPORACIÓ Immediata

FORMACIÓ:

 • Titulació universitària en Educació Social finalitzada.
 • Amb títol de Director/a d’activitats de lleure.

COMPETÈNCIES:

 • Competència en la direcció i el lideratge de l’equip contractat, voluntariat i alumnes en pràctiques.
 • Capacitat de dissenyar, planificar, realitzar i avaluar projectes socioeducatius.
 • Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball (individual i grupal) en la intervenció socioeducativa acord amb les necessitats detectades.
 • Capacitat de coordinació i treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos tant de l’entitat com del territori.
 • Dinamisme i autonomia.
 • Mínim 1 any d’experiència.
 • Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C)

EXPERIÈNCIA:

 • Experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb infància de 3 a 12 anys en desavantatge social.
 • Experiència en el treball d’elements socioeducatius a través dels processos grupals.
 • Es valorarà competències i expertesa en l’ús de tecnologies digitals per a l’èxit educatiu, la cura del benestar digital i la creació maker amb infants.

FEINA:

 • Realització de l’acompanyament socioeducatiu dels infants i famílies en risc social: anàlisi de necessitats, elaboració, aplicació i avaluació dels plans de millora (tutories, entrevistes amb les famílies i coordinació amb la xarxa).
 • Realització i supervisió de la programació i de les accions educatives a partir dels objectius establerts.
 • Intervenció socioeducativa en grup i individualment.
 • Coordinació de l’equip educatiu que intervé amb el grup, dinamització del voluntariat i seguiment del personal en pràctiques.Coordinació amb entitats i la xarxa d’atenció a la infància.
 • Coordinació de temes vinculats amb el programa ProInfància.

HORARI 30h setmanals de dilluns a divendres. Possibilitat d’incrementar 5h fins desembre 2024.
Ocasionalment treball en cap de setmana, a compensar amb el còmput anual d’hores. Casals i colònies en vacances escolars.

Skip to content