Educador/a habitatges inclusió – Santa Coloma de Gramenet

FUNDACIÓ MARIA RAVENTÓS

Respondre el formulari

Fins el 29/12/2023


SALARI: Segons Conveni Acció Social.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL: 

 Funcions: 

 • Acompanyar a les dones en la construcció del seu projecte personal i maternal. 
 • Intervenir com agent educatiu a nivell individual i de convivència en els diferents habitatges. 
 • Acompanyar en la millora de les seves competències, en la incorporació d’hàbits saludables, en l’estabilitat emocional i en la projecció de la seva xarxa social, etc. 
 • Vetllar per garantir entorns saludables i segurs per les dones i els seus infants. 
 • Realitzar les gestions derivades de l’atenció educativa: elaboració d’informes i plans de treball, coordinacions professionals amb serveis especialitzats, entitats col·laboradores, recursos de barri, registres, tasques administratives, etc. 
 • Participar de les reunions d’equip i desplegar actuacions conjuntes. 

 Requisits: 

 • Titulació Universitària en Educació Social i coneixements o formació específica complementària en el camp de la protecció a la infància i adolescència. 
 • Experiència mínima de 2 anys en lloc de treballs similars 
 • Capacitat de treball en equip, iniciativa, autonomia, flexibilitat, visió global de la intervenció, polivalència. 

 Es valorarà: 

 • Formació complementària en acompanyament a joves en risc d’exclusió social, gènere, violència, mediació, criança, o altres formacions relacionades.    
 • Capacitat de lideratge, creativitat i capacitat d’innovació. 
 • Habilitats socials i comunicatives.
 • Capacitat de planificació, organització i processos. 
 • Compromís, responsabilitat i capacitat resolutiva. 

Tipus de contracte: 

 • Contracte de substitució llarga. 
 • Jornada laboral 30h, horari flexible.  
 • Lloc de treball: Santa Coloma de Gramenet. 

En compliment de l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, es requereix el Certificat d’Antecedents Penals vigent, emès pel Registre Central, abans de la contractació. 

Skip to content