Educador/a en hostaleria (ajudant de cambrer/a) per a mòdul de capacitació laboral del PFI Incorpora (Barcelona)

Casal dels infants

Fins el 04/03/2024


SALARI: 1.799,42€ bruts mensuals x 12 pagues.

Educador/a en hostaleria (ajudant de cambrer/a) per a mòdul de capacitació laboral del PFI Incorpora (Barcelona)

FORMACIÓ

 • Titulació universitària en Educació Social, Psicologia, Pedagogia o altres estudis equivalents del camp social o experiència professional equivalent.
 • Preferentment formació Professional associada al món de l’hostaleria o amb altres estudis acreditant competències o experiència professional equivalent.

COMPETÈNCIES

 • Capacitat de dissenyar, executar, avaluar i fer seguiment d’accions socioeducatives i itineraris d’acompanyament a la inserció laboral i social per persones en risc social.
 • Habilitats comunicatives per tal d’ajustar la forma i canal de recepció i transmissió de la informació en funció del/la interlocutor/a.
 • Competència en el lideratge de l’equip de voluntariat i alumnes en pràctiques.
 • Capacitat de coordinació i treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos tant de l’entitat com amb les xarxes locals dels territoris.
 • Capacitat, coneixements i autonomia resolutiva davant d’imprevistos i incidències, mediació i resolució de conflictes.
 • Coneixement de les diferents empreses i sectors professionals.
 • Treball en equip, per tal de generar un clima de treball distès, acollidor i basat en el respecte i el protagonisme de la persona.
 • Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball (individual i grupal).

EXPERIÈNCIA I REQUERIMENTS

 • Experiència laboral en el sector d’hostaleria d’un mínim de 3 anys.
 • Experiència d’un mínim de 3 anys en el treball d’orientació i formació laboral amb persones en situació d’exclusió o risc d’exclusió social i laboral.
 • Experiència en formació, dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb persones en desavantatge social.
 • Experiència en el treball d’elements socioeducatius a través dels processos grupals i individuals.
 • Coneixement general del context empresarial i social de la ciutat de Barcelona.
 • Coneixement del treball per competències.
 • Coneixement de l’entorn Google Workspace, bases de dades i Excel.
 • Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C).

FEINA

 • Difusió i Acollida dels/les participants: difusió de la formació i dur a terme les primeres accions d’atenció presencial amb les persones derivades al programa que es concreten en un compromís de participació.
 • Dinamització d’activitats i/o formacions grupals: planificació, organització i dinamització d’espais de formació grupals ajustats a les necessitats dels participants i els seus plans de treball.
 • Acompanyament a les persones durant el procés de recerca de feina: oferir suport i assessorament als i les participants mentre realitzen accions de recerca activa de feina (tant en el marc del propi programa com a través d’autocandidatura).
 • Gestió de pràctiques: fer la recerca de centres de pràctiques al igual que fer el seguiment del procés de pràctiques dels i les alumnes.
 • Prospecció: conèixer i contactar amb el sector empresarial de la ciutat, amb l’objectiu de captar les demandes i interessos del mercat de treball i així poder orientar, capacitar i inserir els participants.
 • Coordinació: promoure el treball en xarxa entre els diferents agents i professionals implicats en el programa (serveis socials, equip tècnic, altres recursos de ciutat, etc.) assegurant un nivell òptim de comunicació. Mantenir actualitzades les respectives bases de dades.

HORARI 35h setmanals de dilluns a divendres. Flexibilitat horària per activitats ocasionals en caps de setmana, a compensar al còmput anual d’hores.

INCORPORACIÓ Març 2024.

CONTRACTE Indefinit amb previsió de fi de servei al Juliol 2024 amb altes possibilitats de continuïtat.

Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents d’abusos sexuals.

Enviar el currículum a rh008@casaldelsinfants.org

Skip to content