Docents cicle formatiu integració social

Fundació Pere Tarrés

Respondre el formulari

Fins el 18/07/2023


SALARI: Segons conveni del lleure, categoria docent.

Ubicació Barcelona (Espanya) / Vacants 5

Resum

Des de la Fundació Pere Tarrés, estem cercant docents pel Cicle Formatiu d’integració social el qual es començarà a desenvolupar aquest mes de setembre en el nostre Centre de Formació Consultoria i Estudis, ubicat a Barcelona.

Els mòduls que s’imparteixen en el CFGS d’integració social, són els següents:

1r curs (2023-24)
MP01. Context de la intervenció social (4 hores/setmana)
MP02. Metodologia de la intervenció social (3 hores/setmana)
MP03. Promoció de l’autonomia personal (5 hores/setmana)
MP06. Atenció a unitats de convivència (4 hores/setmana)
MP07. Suport a la intervenció educativa (3 hores/setmana)
MP09. Habilitats socials (4 hores/setmana)
MP10. Primers auxilis (2 hores/setmana)
MP11. Formació i orientació laboral (UF2) (1 hora/setmana)

2n curs (2024-25)
MP04. Inserció sociolaboral (5 hores/setmana)
MP05. Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació (3 hores/setmana)
MP08. Mediació comunitària (3 hores/setmana)
MP11. Formació i orientació laboral (UF1) (1 hora/setmana)
MP12. Empresa i iniciativa emprenedora (2 hores/setmana)
MP13 Projecte d’integració social (7 hores/setmana)

Tasques:

  • Preparar les sessions i els materials.
  • Planificar i gestionar l’activitat d’una aula i el seu clima relacional.
  • Exercir la tutoria i l’orientació personal, acadèmica i professional.
  • Treballar en equip amb el professorat del centre i col·laborar amb altres professionals.

Què oferim?

  • Incorporació: 1/09/2029
  • Jornada laboral: matins
  • Tipus de contracte: Indefinit
Skip to content