Docent de mecànica de la bicicleta

Biciclot

Fins el 29/12/2023


SALARI: Entre 17.000 € i 20.500 € bruts anuals segons el valor que aporti la persona candidata.

Busquem una persona capaç d’impartir les accions formatives que desenvolupem a l’Institut de la Bici: Formació Ocupacional i Tasts d’ofici en l’àmbit de la mecànica de la bicicleta. L’objectiu d’aquestes formacions és la professionalització de les persones que les reben, facilitant la inserció laboral en el sector o promovent la continuïtat dels seus estudis.

Tasques a realitzar

 • Programar i dur a terme accions formatives segons la finalitat i els objectius establerts a grups reduïts d’entre 5 i 17 persones.
 • Avaluar en diferents moments el nivell de qualificació assolit per a les persones assistents.
 • Preparar el material formatiu.
 • Coordinar-se amb tot l’equip de treball.
 • Elaborar informes sobre el desenvolupament de la formació realitzada.
 • Realitzar tasques administratives vinculades a la gestió dels cursos.

Temari a impartir

Requisits imprescindibles

 • És important que al currículum es faci evident que es compleixen els requisits imprescindibles per accedir al lloc de treball.

Nivell d’estudis: complir com a mínim un dels següents punts:

 • Estudis superiors.
 • Tècnic o Tècnic Superior de la família professional del Transport i manteniment de vehicles.
 • Certificat de Professionalitat de nivell 2 o 3 de la família professional del Transport i manteniment de vehicles.

Acreditació docent: complir com a mínim algun dels requisits següents:

 • Certificat de Professionalitat de Docència de la Formació professional per a l’Ocupació o equivalent. O tenir formació en metodologia didàctica per a adults (mínim 300 hores)
 • Acreditació d’una experiència docent d’almenys 50 hores en modalitat presencial.
 • Titulacions universitàries de Psicologia, Pedagogia o Màster de formació de formadores.

Experiència professional acreditada mínima de 3 anys en el sector de la mecànica de la bicicleta.

Idioma: Capacitat per impartir la formació i preparar materials en català.

 •   Es valorarà disposar del Nivell C.

Informàtica: Nivell mitjà d’ofimàtica.

Competències transversals clau del lloc de treball
 • Comunicació.
 • Pensament analític.
 • Iniciativa.
 • Preocupació per l’ordre i la qualitat.
 • Treball en equip i cooperació.
 • Flexibilitat i gestió del canvi.
 • Compromís amb l’organització.
Skip to content