Docent de gestió cultural

Fundació Pere Tarrés

Respondre el formulari

Fins el 24/11/2022


SALARI: No especificat.

Ubicació Barcelona (Espanya) / Vacants 1

Resum

La Fundació Pere Tarrés cerca un/a docent per impartir dos mòduls formatius online del Certificat de professionalitat de dinamització, programació i desenvolupament d’accions culturals. Els mòduls formatius que s’han d’impartir són: Política i gestió cultural. (40 hores) i Xarxes associatives culturals (40 hores).

DESCRIPCIÓ DEL CURS

Dinamitzar, programar i desenvolupar planificacions, programacions i accions culturals en espais i organitzacions dedicades a la creació i al consum cultural seleccionant i organitzant infraestructures, assignant funcions als col·laboradors al seu càrrec, dinamitzant projectes culturals, establint accions vinculades a les estratègies de mercat i implicant a xarxes associatives culturals.

CONDICIONS

Temporalitat:

– EDICIÓ 1 del curs: del 19/12 al 28/04.
– EDICIÓ 2 del curs: del 19/04 al 30/07.

Durada dels dos mòduls formatius: 80h en total.
Jornada laboral i horari: de dilluns a divendres 9 a 14h format online (no es treballa tots els dies, ja que les hores dels mòduls són 80h).
Centre de treball: Les classes són en modalitat online síncrones, amb alguna sessió presencial de seguiment.
Tipus de contracte: Fix discontinu.

Requisits

  • Llicenciat/da, Enginyer/a, Arquitecte/a o títol de grau corresponent o altres titulacions equivalents.
  • Experiència profesional en l’àmbit de la unitat de competència.
  • Experiència docent: experiència de 600h com a docent o tenir el CAP, màster o CP de docència.
  • Valorable formació en l’àmbit de la gestió cultural i/o animació sociocultural.
  • Experiència imprescindible en la gestió d’equipaments o projectes culturals.
Skip to content