Docent de comerç [VIC]

FORMACIÓ I TREBALL, FUNDACIO PRIVADA

Fins el 22/12/2023


SALARI: No especificat.

Des de la Fundació Formació i Treball creiem fermament que la feina és la millor alternativa per lluitar contra l’exclusió social; per aquest motiu desenvolupem programes de formació i creem activitats econòmiques que permetin generar ocupació específica pel col·lectiu que atenem; que alhora donen servei a la resta de la societat.

1.DESCRIPCIÓ DEL LLOC

En dependència directa de la coordinació de la Delegació, es precisa incorporar un/a Docent de Comerç en el seu centre de treball de Catalunya Central (Vic, Barcelona).

 • Dissenyar, programar, executar i avaluar la formació “Auxiliar de comerç” (formació professionalitzadora a mida)
 • Fer el seguiment i donar resposta a les necessitats formatives de les persones que realitzen elcurs.
 • Participar en la planificació i aprovisionament de recursos materials i didàctics.
 • Col·laborar amb l’equip tècnic i professional del projecte.

2.REQUERIMENTS DEL LLOC

Titulació:

 • Llicenciat/ada, Diplomat/da o tècnic/a superior de la família professional de comerç imàrqueting.
 • Certificat professionalitat de nivell 2 o 3 de la família professional comerç i màrqueting o àreade compravenda.

Experiència mínima:

 • Si es disposa de l’acreditació requerida: 1 any d’experiència professional.
 • Si no es disposa de l’acreditació requerida: 3 anys d’experiència professional.

Competència docent:

 • Certificat de professionalitat de formador ocupacional o del Certificat de Professionalitat de docència de la formació professional per a l’ocupació.
 • Màster Universitari de Professor d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes.
 • Certificat d’Aptitud Pedagògica.
 • Certificació de 600 hores de docència impartida avalada pel SOC.
 • Coneixement de la gestió i execució de cursos de formació professional per a l’ocupació.
 • Experiència en la conducció de grups de joves i/o adults.

Competències transversals:

 • Organització i planificació.
 • Treball en equip.
 • Persona resolutiva i proactiva, amb capacitat d’adaptació.
 • Flexibilitat.
 • Orientació de servei.
 • Empatia.

Altres:

 • Nivell C de Català o equivalent.
 • Coneixement de procediments de gestió de la formació (ISO 9001)
 • Usuari/a avançat a nivell informàtic.
 • Capacitat alta per a l’elaboració de materials i/o recerca de recursos educatius.

3. CONDICIONS DEL LLOC

Tipus de contracte: Del 08/01/2024 al 28/02/2024
Jornada: 25 hores/setmana.
Incorporació: Immediata.
Centre de treball: Vic.

Skip to content