Docent curs vetllador/a escolar El Vendrell

Fundació Pere Tarrés

Respondre el formulari

Fins el 20/06/2023


SALARI: No especificat.

Ubicació El Vendrell (Espanya) / Vacants 1

Resum
La Fundació Pere Tarrés cerca un/a docent expert/a en l’atenció directa d’infants amb necessitats educatives especials en horari escolar per impartir una formació que es desenvoluparà en El Vendrell.

Funcions

 • Dissenyar, programar i impartir l’acció formativa.
 • Orientar i acompanyar a l’alumnat.
 • Generar coneixement propi: continguts, metodologies, programes…
 • Impartir formació amb qualitat i satisfacció.
 • Participar de manera regular en les reunions de programació i avaluació dels cursos i en les tasques.
 • pròpies del departament.
 • Crear de manera compartida coneixement d’un àmbit temàtic.
 • Preparar, realitzar i avaluar la tasca docent.

Continguts

 • Mòdul 1: INTRODUCCIÓ A L’EDUCACIÓ ESPECIAL.
 • Mòdul 2: PAPER I FUNCIONS DEL VETLLADOR/A.
 • Mòdul 3: CLASSIFICACIÓ DE LES DIFERENTS DIVERSITATS FUNCIONALS.
 • Mòdul 4: DISCAPACITAT FÍSICA, INTEL·LECTUAL, SENSORIAL

Qué oferim?

 • Jornada laboral i horari Del 10 al 25 de juliol, de dilluns a divendres de 9h-14h.
 • Modalitat: Presencial.
 • Tipus de contracte: fixe-discontinu.
 • Centre de treball El Vendrell.

Requisits

 • Formació i experiència relacionada en l’àmbit de l’atenció directa d’infants amb necessitats educatives especials en horari escolar.
 • Formació i experiència en docència.

 

Skip to content