Docent CP Gestió de trucades de teleassistència

FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Respondre el formulari

Fins el 12/10/2023


SALARI: No especificat.

Ubicació Barcelona (Espanya) / Vacants 1

Resum

Des de la Fundació Pere Tarrés cerquem un/a Docent per impartir el CP de Gestió de Trucades de Tele assistència.

Funcions:

Programar i impartir docència dels diferents mòduls formatius del CP de forma presencial Atenció, seguiment i avaluació de l’alumnat i mòduls impartits.

Condicions de l’oferta:

 • Jornada laboral i horari Parcial en horari de matins de dilluns a divendres de 9h a 14h.
 • Tipus de contracte Fix discontinu.
 • Temporalitat Inicia març 2024, duració 4 mesos.
 • Centre de treball Barcelona.

Requisits

 • Formació: Llicenciat, graduat i/o diplomat, tècnic Superior de la família professional de Serveis Socioculturals i a la comunitat i/o certificat de professionalitat de nivell 3 de l’àrea d’atenció social de la família professional de serveis Socioculturals i a la comunitat.

Experiència professional: Experiència professional en l’àmbit d’atenció sociosanitària relacionada amb el mòdul formatiu a impartir, d’un mínim d’un any amb titulació i tres anys sense titulació.

Competència docent acreditada mitjançant algun dels següents requisits:

 • Experiència docent contrastada d’almenys 600 hores en els últims 10 anys.
 • Estar en possessió del CP de Formador Ocupacional o del CP de Docència de la Formació Professional per a l’Ocupació.
 • Titulació universitària oficial de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia o Mestre en qualsevol de les seves especialitats.
 • Títol universitari de graduat en l’àmbit de la Psicologia o de la Pedagogia o d’un títol universitari oficial de postgrau als esmentats àmbits.
 • Titulació universitària oficial diferent a les indicades a l’apartat anterior i tenir a més el certificat d’Aptitud.
 • Pedagògica o els títols professionals d’especialització didàctica i el Certificat de Qualificació Pedagògica.
 • Tenir el Màster Universitari habilitant per a l’exercici de les professions regulades de Professor d’Educació.
 • Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d’Idiomes.
Skip to content