Docent aula a escola de segona oportunitat (àmbit social i de comunicació)

YMCA

Fins el 12/02/2024


SALARI: De 22.000€ a 24.000€ bruts anuals.

Participar en la implementació i avaluació del projecte d’Escola de Segona Oportunitat de YMCA a les seves diferents fases: difusió; captació, selecció i motivació de participants; diagnòstic socioeducatiu i plans d’intervenció; planificació i desenvolupament de la formació adreçada a la superació de les proves lliures de l’ESO (àmbits social i de comunicació) i al desenvolupament de competències psicoeducatives; elaboració d’activitats, continguts i materials didàctics i d’avaluació; tutorització i seguiment d’alumnes, avaluació d’alumnes i del projecte; i gestió documental i elaboració d’informes, en coordinació amb l’equip tècnic del projecte i la Subdirecció d’Ocupació i Formació de YMCA.

Formació:

 • Es requereix titulació universitària preferentment en la branca d’humanitats o ciències socials (Filologia hispànica o anglesa, Història, Geografia, Economia o similar), i formació complementària en l’àmbit de l’educació/docència.
  Valorable formació complementària en metodologies actives d’ensenyament-aprenentatge, i/o pedagogia online/digital, i/o intervenció amb joves en risc.

Experiència:

 • Es requereix experiència docent, preferiblement amb joves provinents de l’abandonament educatiu i fracàs escolar, i/o en contextos socioeducatius alternatius al sistema educatiu reglat.
  Valorable experiència en implementació de metodologies actives d’aprenentatge, i/o aplicació de les TIC a l’aula.

Coneixements:

 • Domini dels continguts dels àmbits social i de la comunicació de l’ ESO, i per al desenvolupament de competències psicoeducatives.
 • Anglès nivell B1.
 • Coneixements en elaboració d’ adaptacions curriculars, en pedagogia digital i en metodologies actives d’ aprenentatge, i de recursos i eines per a la seva aplicació a l’ aula.

Competències:

 • Maneig fluid d’Internet, Word, Excel, Power Point, entorns d’aula virtual, i aplicacions digitals i online per a l’aplicació a l’aula de metodologies actives, de les TIC i de la gamificació.
 • Enfocament pràctic i centrat en l’ alumne.
 • Maneig de grups.
 • Capacitat per motivar, d’ empatia, escolta, negociació i mediació en conflictes.
 • Capacitat d’ adaptació a grups heterogenis, creativitat, dinamisme i flexibilitat.
 • Capacitat de treball en equip interdisciplinar.
Skip to content