Directora residència maternal

FUNDACIÓ MARIA RAVENTÓS

Fins el 21/08/2023


SALARI: Segons Conveni Acció Social.

Busquem una persona que ocupi la Direcció de la Residència Maternal (Barcelona) amb capacitat per a 17 nuclis familiars on hi viuen dones joves amb infants a càrrec d’entre 0-3 anys, en situació de tutela i dones derivades de serveis socials. La Maternal compta amb un equip de 12 persones. 

Funcions:

  • Liderar el projecte educatiu de la Residència Maternal i vetllar pel seu bon funcionament. 
  • Tenir la guarda legal dels menors, delegada per DGAIA. Garant de la confidencialitat en l’acompanyament a les famílies. Garantir el compliment de la normativa vigent en l’àmbit d’atenció a menors. 
  • Liderar i gestionar l’equip professional de la residència, acompanyar-los en la seva funció educativa. Seleccionar l’equip juntament amb RRHH de la Fundació. 
  • Garantir la bona gestió administrativa i econòmica de la residència. Coordinar la gestió documental del centre. 
  • Vetllar per la qualitat del servei, anàlisi i impacte de la intervenció. 
  • Representar institucionalment la Residència Maternal. 
  • Coordinar sinèrgies entre serveis de la Fundació.  
  • Participar de l’equip de Coordinació Pedagògica de la Fundació. 

 

Skip to content