Director/a de selecció formació i desenvolupament

Sant Pere Claver

Fins el 31/03/2023


SALARI: Segons perfil professional i valors a aportar.

Pere Claver Grup som una entitat sense ànim de lucre, i de servei públic, que atén persones amb problemes de salut mental, persones amb discapacitat intel·lectual i altres col·lectius vulnerables, mitjançant una xarxa de centres i serveis comunitaris, residencials i productius, de caràcter sanitari, social i laboral, i majoritàriament concertats amb les administracions públiques.

Busquem un/a professional per ocupar la posició de direcció de Selecció, Formació i Desenvolupament; àmbit estratègic i prioritari per a l’organització.

Sota la dependència de la direcció dels Serveis de Suport i adjunt a Gerència de Pere Claver, la persona seleccionada liderarà la planificació, l’execució i l’avaluació de les polítiques de desenvolupament de l’organització, per al que comptarà amb un equip integrat per 3 tècniques especialistes i amb el suport de la Direcció i de la resta dels Serveis de Suport.

Oferim un àmbit i un lloc amb projecció, en un entorn de treball amb bon clima laboral, treball en equip i col·laboració, tracte personalitzat i proper, i on poder desenvolupar-se tant a nivell professional com personal. Podràs proposar i liderar projectes de millora organitzativa orientats a fer de Pere Claver una organització referent en polítiques de selecció, formació i desenvolupament.

La persona seleccionada es responsabilitzarà de:

 • Entendre les necessitats dels diferents àmbits del Grup (Salut Mental, Serveis Socials, Drets i Suports, Inclusió Laboral, Especialitats Mèdiques i Serveis de Suport) per definir, planificar i dirigir l’estratègia de selecció, formació i desenvolupament de l’organització.
 • Fer seguiment i assegurar que es compleixen les polítiques (reclutament, acollida, formació, igualtat, etc.) i els procediments de l’organització.
 • Establir les polítiques de selecció de professionals, i els processos d’acollida i desvinculació, i dur a terme processos de selecció, especialment de les posicions de comandament o clau de l’organització.
 • Dissenyar un nou portal de “Treballa amb nosaltres” i renovar el llenguatge i les accions de reclutament del talent, vetllant per l'”employer branding” de Pere Claver Grup.
 • Impulsar polítiques i accions per retenir el talent.
 • Contribuir a identificar/definir la cultura de l’organització, essent impulsor i exemple de la transformació que es vol impulsar: innovació, digitalització, responsabilitat social, etc.
 • Executar accions de desenvolupament organitzatiu, actuant com a consultor intern dels diferents serveis de l’entitat.
 • Executar projectes i processos de mesura i millora del clima i satisfacció de les persones.
 • Col·laborar amb el departament de Comunicació en la política i la implementació de les accions de comunicació interna.
 • Actuar com a referent i líder de les polítiques d’igualtat i garantir la implementació dels plans d’igualtat de l’organització.
 • Dissenyar i implementar una política que fomenti la diversitat dins de l’organització (orígens, cultures, edats, capacitats, identitats, orientacions sexuals, etc.).
 • Participar en la implementació de la nova estratègia de responsabilitat social de l’organització que Pere Claver està construint.
 • Dirigir el processos d’anàlisi, descripció i valoració de llocs de treball i controlar la seva actualització, així com els organigrames institucionals.
 • Col·laborar amb la referent de Prevenció i Benestar Professional per esdevenir una organització saludable que destaca per la cura dels seus i les seves professionals.
 • Desenvolupar i actualitzar els processos i sistemes d’avaluació de l’acompliment.
 • Dirigir i desenvolupar l’equip de professionals al seu càrrec.

Condicions laborals:

 • Tipus de contracte: Indefinit, jornada completa. Flexibilitat horària.
 • Ubicació: C/Mèxic 17, Barcelona.
 • Millores socials i, dos dies de teletreball opcional, passat el període integració.

Requisits mínims:

 • Titulat universitari de grau mig o superior.
 • Formació de postgrau en l’àmbit de la selecció, formació i desenvolupament de persones.
 • Experiència mínima de 3 anys en posicions de direcció de recursos humans.
 • Experiència mínima de 8 anys en gestió de recursos humans.
 • Domini oral i escrit del català i del castellà. Acreditació del nivell C1 o C2 de llengua catalana.

Competències tècniques:

 • Acreditació del nivell C1 o C2 de llengua catalana.
 • Domini ofimàtica.
Skip to content