Director/a centre de serveis de gent gran (habitatges-gent gran)

ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT (ABD)

Enviar CV a rgarcia@abd-ong.org

Fins el 05/06/2023


SALARI: 1.600€ bruts x 14 pagues aprox.

Busquem 1 Director/a especialitzada en Tercera Edat per a cobrir les suplències d’estiu de les directores de Habitatges De Maig a Setembre. Distribució i ordre de les suplències:

 • Glòries I -> 33h matins + tardes del dimarts.
 • Glòries II -> 40h de 9h a 18h, divendres fins a les 15h.
 • Joan Torras Paral·lel -> 37h matins + tardes de dilluns i dijous.
 • Reina Amalia -> 30h matins + tard de dimecres.
 • Joan Torras -> 37h matins + 2 tardes.
 • Glòries II -> 40h de 9h a 18h, divendres fins a les 15h.

Detall de les funcions del lloc de feina

 • Direcció tècnica de l’equipament, el comandament i supervisió tècnica de la resta de personal adscrit al servei.
 • Establir el primer contacte amb l’usuari/usaria, família o persona de referència per identificar les expectatives i ajustar-les a la realitat del recurs.
 • Elaborar un expedient personal de cada usuari on es detallaran les dades social i sanitàries bàsiques, un pla individual d’atenció pactat amb cada usuari així com les accions i la documentació que es considerin oportunes per tal de realitzar el seguiment del seu compliment. Realitzar el procediment per la instal·lació del servei de teleassistència municipal.
 • Informar, orientar i assessorar a les persones grans respecte els recursos socials i generals del territori.
 • Coordinar i derivar a altres serveis de la comunitat (serveis socials, serveis de salut, etc)
 • Atendre les demandes dels usuaris i llurs familiars, en l’horari establer a l’equipament , sempre que sigui necessari per la urgència de la situació.
 • Coordinar l’acompanyament dels usuaris a consultes externes o a l’hospital i fer el seguiment.
 • Intervenir en situació de crisi (dol, conflictes veïnals), en coordinació amb la resta de l’equip. Atendre i donar resposta a les queixes i reclamacions dels usuaris i/o llurs famílies.
Skip to content