Director/a casal de barri

Sala Polivalent Montbau

Respondre el formulari

Fins el 30/12/2022


SALARI: 1.600€ - 1.700€ bruts mensuals

Descripció de l’oferta

Referència lloc – OT2022/001

Nom del lloc – DIRECTOR/A CASAL DE BARRI

Núm. llocs ofertats – 1

Ubicació – Barcelona

Descripció

 • PROGESS hem de contractar un/a cap de programa per un casal de barri. 
 • Contracte indefinit a 30h/setmanals.
 • Horari: de dilluns a divendres de 16h a 20h, dimarts de 10h a 15h i dimecres de 10:30h a 15h. I caps de setmana puntuals.
 • Incorporació immediata.

Formació

 • Formació relacionada dintre del àmbit cultural. 
 • Experiència en treball comunitari i treball amb entitats. 

Experiència professional

 • Mínim 1 any.

Funcions

 • Funcions de coordinació:
 • Coordinar i dirigir la sala polivalent, garantint el funcionament global de l’equipament.
 • Coordinar tant les activitats generades des del servei com els projectes comunitaris.
 • Realitzar la representació institucional de la sala polivalent davant el veïnatge, el Districte i la resta d’Administracions.
 • Garantir la gestió eficaç i eficient dels recursos humans, econòmics i infraestructurals de l’equipament.
 • Elaborar, conjuntament amb l’equip del centre, els indicadors i memòries de gestió requerides.
 • Establir interlocució continuada amb el teixit associatiu del barri, així com facilitar processos de suport i assessorament.
 • Garantir la difusió i comunicació del centre, tot respectant la imatge corporativa, tant en la difusió escrita com en la virtual. Realització del Pla de Comunicació amb els suport del servei d’informació.
 • Establir els criteris de programació de propostes culturals i de dinamització del centre, fomentant accions de caire comunitari.
 • Funcions de dinamització:
 • Responsabilitzar-se de la gestió i animació del programa de dinamització sociocultural.
 • Cercar recursos socioculturals per tal de garantir una oferta diversificada d’activitats i tallers adreçada a la població en general.
 • Atendre les demandes socioculturals de les entitats i grups del territori i dissenyar projectes de participació ciutadana.

Competències requerides

 • Capacitat d’organització.
 • Capacitat de gestió.
 • Capacitat de redacció.
Skip to content